Planten die worden bezocht door kleine spitstandbloedbij - Sphecodes longulus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Overige kruidachtige planten