Planten die worden bezocht door schoffelbloedbij - Sphecodes pelucidus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
 
Overige kruidachtige planten
 
 
Bomen en heesters inheems