Planten die worden bezocht door vlekkenbij - Thyreus orbatus
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
 
Overige kruidachtige planten