Gele ganzenbloem - Glebionis segetum
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, (hommelplant),  drachtplant, (vlinderplant).
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: geel, bloeiwijze alleen staand
Blad: blad grof getand tot veerspletig, de bovenste bladen stengelloos of stengelomvattend
Vrucht: een nootje
Overige: rozetten en plant blauwgroen
Hoogte: 0,3-0,8 m hoog. (bij continu groeizaam weer, zoals in 2012, hoger dan 1 m in de volle zon)
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochthoudende tot iets vochtige, voedselrijke tot matig voedselrijke, zandige tot lemigekalkarme tot zwakzure bodems; op open gronden; in akkers, nieuwe wegbermen, op spoorwegtaluds, braakliggende terreinen; in pas aangelegde stadsplantsoenen; zonnig.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen tot vrij zeldzaam; in hoofdzaak ten zuiden van de grote rivieren.
Toepassing: tuinen, akkerranden, pas aangelegde bermen. Heel vaak duurt het lang voor dat wilde bijen gele ganzenbloem bezoeken, vooral in bloemenmengsels uitgezaaid in bermen en zogenaamde bijenweiden. Meestal zijn de planten al verdwenen voor dat wilde solitaire bijen daar profijt van hebben gehad. Dit geld ook vaak voor de andere een- of tweejarige soorten. Op plekken (onder meer in tuinen) waar gele ganzenbloem in een reeks van aaneen gesloten jaren voorkomt, wordt de plant meestal trouw bezocht. In een tuin in Veenendaal (2013) werden in een stukje tuin van 3 m2 binnen een week 12 soorten wilde bijen waargenomen. De plant kwam toen al 20 jaar onafgebroken in deze tuin voor.
Beheer: bodem openhouden.
Wilde solitaire bijen:
  Tronkenbij Heriades truncorum De meest trouwe gast
  wormkruidbij Colletes daviesanus  
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Kruiskruidbij Andrena denticulata  
  Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima  
  Roodpotige groefbij Halictus rubicundus  
  Gewone geurgroefbij Lasiglossum calceatum  
  Grote wolbij Anthidium manicatun  
  Wespbij Nomada  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 in de buurt van bijenvolken; op grotere afstand meestal code 1
Plant
 
Bloem
 
Platen gele ganzenbloem
 
Rozet gele ganzenbloem tussen het plaveisel
 
Een echte traditionele graanakker met gele ganzenbloem in N-Br (1989)
 
Akkerreservaat (?) bij Beek
 
Een akkerrand bij Oosterbeek
 
Fragment akkerrand
 
Gele ganzenbloem in koolzaad
 
Volkstuinen
 
Een park in Leeuwarden (1989)
 
Fragment vegetatie
 
Gele ganzenbloem in tuin Onderstaande bijen zijn hier gefotografeerd
 
In dit stukje tuin van 3 m2 zijn op gele ganzenbloem tussen 28 jun1 en 1 juli 12 soorten bijen waargenomen
 
Tronkenbij (Heriades truncorum): de meest trouwe gast op gele ganzenbloem -
 
Tronkenbij -
 
In tuinen is tronkenbij de meest trouwe gast
 
Wormkruidbij (m) -
 
Wormkruidbij (m links, vr rechts)
 
Wormkruidbij
 
Wormkruidbij
 
Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor, vr)
 
Tweekleurige zandbij (m)
 
Tweekleurige zandbij (m)
 
Een zandbij (M)
 
Kruiskruidzandbij (andrena denticulata vr)
 
Kruiskruidzandbij (andrena denticulata vr)
 
Een wespbij (Nomada m)
 
Gewone geurgroefbij (Lasioglossum calceatum)
 
Gewone geurgroefbij
 
Gewone geurgroefbij
 
Rootpotige groefbij (Halictus rubicundus vr)
 
Rootpotige groefbij
 
Rootpotige groefbij
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (vr)
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Grote wolbij (Anthidium manicatum vr)
 
Grote wolbij (vr)
 
Grote wolbij (m)
 
Grote wolbij (m)
 
Geelgerande tubebij
 
Geelgerande tubebij (stelis punctulatissima)
 
Geelgerande tubebij
 
Aardhommel
 
Steenhommel (bombus lapidarius)
 
Een honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Honingbijen
 
Kleine vos
 
Kleine vos