Zonneogen - Heliopsis helianthoides
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant.
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel (cultivars vaak oranje geel),-bloeiwijze alleenstaand.
Blad: meestal tegenoverstaand, ei- tot lancetvormig en spitstoelopend; bladrand gezaagd.
Vrucht: nootje
Plant: bloemstengel bovenaan vertakt
Hoogte: 1,0-1,3 m
Opmerking: Er zijn veel kweekvormen in de handel variërend van enkel- tot dubbelbloemig. Planten met volledig gevulde bloemen trekken geen bijen aan. Kweekvormen die het meest op de botanische soort lijken functioneren het beste voor bijen. Met uitzondering van de eerste foto hebben alle foto's betrekking op cultivars.
Milieu: vochtige, matig voedselrijke, min of meer humeuze bodems; zon.
Herkomst: Noord-Amerika; groeit daar in open bossen en op droge hellingen
Toepassing: tuinen, rotstuinen; de plant kan zich sterk uitbreiden, maar is gemakkelijk onder controle te houden.
Beheer: als vaste plant beheren.
Wilde solitaire bijen:
  Tronkenbij Heriades truncorum Zijn afhankelijk van composieten. Tronkenbij is de meest trouwe gast. Pluimvoetbij alleen in de buurt van populaties.
  Kruiskruidbij Andrena denticulata
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis De twee onderste zijn parasitaire bijen bij onder meer tuinbladsnijder en grote wolbij. Nestelen allemaal in het zelfde bijenhotel
  Geelgerande tubebij Stelis punctulatissima
  Gewone kegelbij Coelioxys inermis
  Meer bijensoorten op één bloem  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
Voor bijen lijkt de plant in juli het beste te functioneren dus de eerste helft van de bloeiperiode. Werd in Veenendaal in drie tuinen en in Zuidwolde in een tuin druk door zowel honingbijen als wilde bijen bezocht. De plant kan tamelijk droog staan, maar lijkt in vochtige jaren meer bijen aan te trekken.
 
Aardhommel op een botanische soort (Hortus Amsterdam)
 
Bloem (hoofdje) van een cultivar
 
Fragment plant (cultivar)
 
Een hoofdje van een kweekvorm (cv) die veel op de botanische soort lijkt
 
Een hoofdje van een kweekvorm (cv) die veel op de botanische soort lijkt
 
Een hoofdje van een kweekvorm (cv) die veel op de botanische soort lijkt
 
Zonneogen in een tuin: op deze plant zijn alle bijen gefotografeerd.
 
Blad en bloem
 
Toepassing boerderijtuin: hier gecombineerd met onder meer Gaura
 
Een voortuin met zonneogen
 
Aardhommel
 
Weidehommel
 
Honingbijen
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Tronkenbij (Heriades truncorum)
 
Tronkenbij (Heriades truncorum)
 
Tronkenbij (Heriades truncorum)
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (m)
 
Tuinbladsnijder (vr)
 
Tuinbladsnijder (vr)
 
Tuinbladsnijder (m) en tronkenbij
 
Geelgerande tubebij (Stelis punctulatissimum)
 
Geelgerande tubebij
 
Geelgerande tubebij
 
Geelgerande tubebij
 
Geelgerande tubebij
 
Gewone kegelbij (m)
 
Gewone kegelbij (m)
 
Gewone kegelbij en geelgerande tubebij (m)
 
Gewone kegelbij en geelgerande tubebij (m)
 
Kruiskruidbij (Andrena denticulata vr)
 
Kruiskruidbij (vr)
 
Kruiskruidbij (vr)
 
Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes vr)
Op het moment dat deze foto werd genomen (5aug 2013), was het op deze plek meer dan 30°C. De dichtsbijzijnde populatie ligt op ca. 400 m. afstand van de tuin waar deze plant staat. De bij ligt hier passief naast de buisbloemen (door de droogte misschien gebrek aan nectar?). Toen ik hem van dichtbij probeerde te fotograferen vloog die op en ging op een andere bloem nectar zuigen.
 
Pluimvoetbij (vr)
 
Pluimvoetbij (vr) zuigt nectar
 
Dagpauwoog
 
Kleine vuurvlinder
 
Kleine vuurvlinder
 
Gehakkelde aurelia