Griekse alant - Inula helenium
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-augustus
Bloem: bloem geel, bloeiwijze een tuil; de buitenste omwindselbladen 4-6 mm breed en bladachtig de binnenste smaller en aan de top verbreed; de bloemstengels zijn hoogvertakt.
Blad: met grote langwerpige tot 80cm lange, toegespitste bladen.
Vrucht: nootje.
Plant: met knolvormige wortelstokken.
Hoogte: op voedselrijk vochtige grond1,5-2,0 m; op schrale bodem 0.8-1,2 m.
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige voedselrijke, neutrale tot licht kalkhoudende bodems; tuinen, landgoederen; soms verwilder langs spoorbermen, kanaalbermen en overhoeken; zon-licht beschaduwd
Herkomst en verspreiding in Nederland: Zuidoost-Europa en Midden-Azië; zelden verwilderd; langs spoorwegen in het verleden vermoedelijk als relict van volkstuinen.
Toepassing: tuinen, parken, openbaar groen.
Beheer: als vaste plant beheren; ontwikkelen zich op voedselrijke bodem tot concurrentiekrachtige planten; houden op armere gronden lang stand, maar kwijnen wel weg; moet op schrale bodems dus worden bijgemest met compost.
Wilde solitaire bijen:
  Tronkenbij Heriades truncorum Zijn afhankelijk van composieten. Pluimvoetbij alleen in de buurt van een populatie
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
  Kruiskruidbij Andrena denticulata
  Gewone behangersbij Megachile versicolor  
  Tuinbladsnijder Megachile centuncularis  
  Grasbij Andrena flavipes  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1.
 
Plaat - Griekse alant - (Bron Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen)
 
Plaat - Griekse alant - (Bron Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Bloei Griekse alant
 
Bloemknop met opvallende, rozetachtig geranschikte omwindselbladen
 
 
 
Bloeiwijze Griekse alant
 
 
Griekse alant met tegenlicht
 
Griekse alant (Floriade Venlo 2012)
 
Pluimvoetbij
 
Pluimvoetbij
 
Pluimvoetbij en grasbij
 
Grasbij
 
Grasbij
 
Kruiskruidzandbij
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder
 
Tuinbladsnijder
 
Aardhommel
 
Citroenvlinder
 
Citroenvlinder en atalanta
 
Citroenvlinder en atalanta
 
Griekse alant verwilderd (langs het spoor rechts Rotterdam 1983; langs de Langbroeker wetering1992)
 
Griekse allant in de tuin (de lagrere gele plant is ligularia)