--
Startpagina
Lichaam en levenswijze
Waar nestelen bijen
Bloembezoek en bestuiving
De Nederlandse bijen
Maak een Bijenhotel
Honingbijen
Beheer, onderhoud, inrichting
Inzaaien van bloemenmengsels
Bijen in tuinen
Verantwoording/literatuur
 
 
 
--
Terug
Lichaam en levenswijze
Wat zijn bijen
  Uitgebreide versie
Indedling Nederlandse bijen
Voorbeelden van bijen
Een bij, wesp of zweefvlieg?
Paring en territorium
Vliegtijden en -perioden
Parasiten en predatoren
  Bijenwolf
 
--
Terug
Waar nestelen bijen
Nesten van wilde bijen
Plantaardige nesten
Overzichtstabel nestplaatsen
Natuurlijke plekken
Begraasde plekken
Landschapselementen
Recreatieve paden en plaatsen
Tank- en motorcrossbanen
Bijzondere plekken
Oude landschapselementen
Steentuinen
Intergreren van nestplaatsen
Wyldemerk: bijenhotel voor grondbewoners
www.Bijenhotels.nl
--
--Terug
Bloembezoek en bestuiving
Nectarklieren
Bijen & Bestuiving
Inbreken
Bijenacrobatiek
Gespecialiseerde bijen
Bezoek aan windbestuivers
Stuifmeeltransport
Bloem als slaap-&schuilplaats
--
Terug
De Nederlandse bijen
Overzicht bijenslachten
Sociale wilde bijen
Parasitaire bijen
Herkennen van bijen
Bijen in jouw omgeving
Fotograferen van bijen
--
Terug
Maak een Bijenhotel
Maak een bijenhotel
Hoe maak je en bijenhotel
Nestkastjes van bamboe
Een natuurlijk bijenhotel
Voorbeelden van bijenhotels
Nestkastjes met kuntstof buisjes
Andere nestkastjes
De bijen en de maten van de nestgangen
Planten voor bijenhotels
(wordt in een nieuw tabblad geoppend)
Onderhoud bijenhotels
Bijenhotels in de publieke ruimte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
Terug
Honingbijen op hoofdlijnen
Wat zijn honingbijen
Honingbijen en bijenhouden
Concurrente wilde bijen
Drachtplantenkaart
Bijensterfte
--
Terug
Inzaaien bloemenmengsels
Over Inzaaien
Wat zijn pioniervegetaties
Voorbeelden bloemengsels
Akkers en akkerranden
Agroranden met exoten
Aandachtspunten inzaaien
Herkomst zaad
Zaaidichtheid
Beheer van Akkerranden
Akkerkruiden voor bijen
Alternatieven voor inzaaien

10 Vragen & beheermaterieel

Platteland (let op: tabblad!)
 
--
Terug
Bijen in tuinen
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen
Drachtplanten en bijenplanten
Tuinen voor wilde bijen
Bijen en Bloeikalender
Hoe krijg je bijen in de tuin
Voorbeelden bijensoorten
 
 
 
Ontwerp en beheer
Bijenhotels
Bijenvriendelijke tuinen
Kleinschalig groen
Berm- en graslandbeheer
Natte en droge ruigte
Houtige beplantingens
 
Bijen en eco.kwaliteit --
  Volledige tekst
--
 
-
-Terug
Verantwoording -
Literatuur
Peeters et al. 2012
(geopend op nieuw tabblad)
Pieter van Breugel 2014
 
--
Legenda & info Terug
Maten nest in mm Ø L
1 Grote wolbij 7-8 12
2 Gewone sachembij 8-10 12
3 Kleine klokjesbij 2-3 5
3 Ranonkelbij 3-4 5
3 Grote klokjesbij 3-4 5
4 Wormkruidbij 5-7 12
5 Tronkenbij 3 5
6 Kortsprietmaskerbij 2-3 5
6 Gewone maskerbij 3-4 5
6 Poldermaskerbij 3-4 5
6 Weidemaskerbij 3-4 5
6 Tuinmaskerbij 3-4 5
6 Kleine tuinmaskerbij 2-3 5
6 Lookmaskerbij 3-4 5
6 Resedamaskerbij 3-4 5
7 Lathyrusbij 8-9 12
8 Tuinbladsnijder 6-7 12
8 Lapse behangersbij 5-6 12
8 Gewon.behangersbij 5-6 12
8 Grote bladsnijder ca.8 12
9 Echiumbij 4 6-7
9 Blauwe metselbij 4-5 5-7
9 Gehoornde metselbij 7-10 12
9 Kauwende metselbij 7-10 12
9 Rosse metselbij 6-8 12