Boemerangmaskerbij
Hylaeus difformis
Beide geslachten zijn goed herkenbaar aan de haarfranjes (ijle haarbandjes, haarvlekken) op zijkanten het 1e en 2e (1e-4e) tergieten
Lengte: vr. 7-8, m 6-8 mm
Lees meer
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: kop achter de ogen sterk versmald; 1e tergiet fijn en onregelmatig gepunteerd, punttussenruimte zeer glad en glanzend; lengte 7-8 mm.
Mannetje: scapus sterk gekromd; lengte 6-8mm.
Vliegperiode: juni-juli.
Habitat en Nesten: over het milieu en nestplaatsen is weinig bekend; de soort is o.m. een steppebewoner van de Balkan en de Oekraïne. Volgens Westrich (1989): nestelt in verlaten nesten van schoorsteenwesp, kevergangen in dood hout, afgestorven holle plantenstengels.
Bloembezoek
Buiten Nederland onder meer kool, kranssalie, kruipende boterbloem. slangenkruid, tripmadam en duizendblad.(Peeters et al 2012, Westrich 2018).(zie ook litearuur onderzoek Koster, 1986).