Zesvlekkige groefbij
Lasioglossum sexnotatum
Zwarte bijen met in het midden versmalde of onderbroken haarbande
Lengte: vr 10-11, m 9-10 mm
Lees meer
 
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Habitus: zwarte bijen (9-11mm) met in het midden versmalde of onderbroken haarbanden; achterranden tergieten niet doorschijnend; bovenkant kop en borststuk kort grijsachtig behaard; gezicht rond.
Vrouwtje: 1e tergiet glad en glanzen en fijn gepunteerd; bovenkant borststuk (mesonotum) dicht gepunteerd; lengte 10-11 mm.
Mannetje: lengte 9-10 mm. (mannetjes worden in het algemeen weinig waargenomen)
Vliegperiode: april-september
Nesten en milieu: in zandige tot lemige bodems, maar dat is in Nederland niet of zelden waargenomen; foerageert onder meer in (stads)bermen, op dijken, randen van beplantingen en in tuinen.
Bloembezoek
Akkerdistel, akkerklokje, asperge, blauwe bosbes, braam, fluitenkruid, gewoon barbarakruid, gewoon biggenkruid, gewoon duizendblad, gewone ereprijs, gewone raket, grote kattenstaart, heggenrank, knoopkruid, muizenoor, paardenbloem, rode bosbes, scherpe boterbloem, sporkehout, stinkende gouwe, stijjf havikskruid, (onder meer Koster, 2000, Westrich 1989).
Voorkomen in Nederland: In hoofdzaak in het zuidoostelijk gedeelte van het land, komt daarnaast verspreid in het land voor.
 
Zesvlekkige groefbij - Lasioglossum sexnotatum) Terug
 
Zesvlekkige groefbij of wilde asperge (vr) Terug
 
Zesvlekkige groefbij of wilde asperge (vr) Terug
 
Zesvlekkige groefbij of wilde asperge (vr) Terug