Meer infomatie Terug
Het Plantenvademecum voor wilde bijen, vlinders en biodiversiteit is vanuit het Wellantcollege voor mbo-studenten, hoveniers, tuinbezitters en landschapsbeheerders gemaakt. Zij zijn de mensen die het dichtst bij het groen en de natuur staan en de biodiversiteit in de praktijk kunnen verbeteren.
Het doel van deze website en het boek is motivatie
Motivatie is het fundament voor verbetering en vooruitgang. Dit geldt ook voor biodiversiteit. Dit was ook steeds mijn beroep. Dat begon met de Sociale Academie de Horst in Driebergen." Beginnen waar de mensen zijn". De een heeft niet meer dan een balkonnetje de ander is verantwoordelijk voor het stedelijk groen. Bij de Adviesgroep Vegetatie Beheer en bij de Dorschkamp/Alterra had ik vooral met spoorwegpersoneel en beheerders van stedelijk groen te maken. Ik kwam nooit direct met een advies, maar ik probeerde ze zelf hun eigen vragen te laten beantwoorden. Dat was ook mijn methode in het vormingswerk voor werkende jongeren. Niet vertellen hoe het moet, maar laten ontdekken hoe het kan. Dat is ook de methode voor biodiversiteit. Het boek en de website zijn hierbij een steuntje in de rug. nnnn
Zie ook: Deskundige groene mbo'ers terug van wegeweest
Hoveniers, tuinbezitters en groenbeheerders hoeven in principe de bijen niet te kennen. Veel belangrijker is het dat ze weten op welke planten de wilde bijen vliegen en welke combinaties ze voor gespecialiseerde bijen kunnen maken. Planten kunnen door verschillende oorzaken verdwijnen maar als ze op een andere plantensoort kunnen overstappen, hoeft dat geen probleem te zijn. Kleine tuinen in woonwijken of op volkstuincomplexen kunnen door verschillende plantensoorten toe te passen de biodiversiteit vergroten. Deze tuinen hoeven niet naast elkaar te liggen. Het kunnen tuinen van de overburen of achterburen zijn of tuinen die een paar huizen verder liggen.