pdf-s publicaties Arie Koster De pdf-s worden blank geopend
Geregeld krijg ik vragen over beschikbaarheid van publikaties, raporten en andere documenten.
Wilde Bijen
Blauwzwarte houtbij Koster, A., 2016. Blauwzwarte houtbij steeds minder zeldzaam, Groen 72 (7): 40-41.
Blauwe zandbij Koster, A., 2016. Hotels voor de blauwe zandbij. Groen 72 (1): 21.
Geelgerande tubebij Koster, A. 2016. Geelgerande tubebij steeds meer in tuinen. Groen 72(12): 24-25.
Gehoornde Metselbij Koster, A., 2016. Gehoornde metselbij (Osmia cornuta). Groen 72 (3): 11.
Gew.geurgroefbij Koster, A., 2016. Gewone geurgroefbij: gewoner kan het niet. Groen 71 (12): 11.
Gewone sachembij Koster, A., 2016. Gewone sachembij. Groen 71 (6): 37.
Grote bloedbij Koster, A., 2015. Toekomst voor de grote bloedbij als stadsbij. Groen 71 (11): 9.
Grote wolbij Koster, A., 2016. Grote wolbij, een juweel onder de bijen. Groen 72 (11): 22-23.
Klokjesbijen Koster, A. 2017. Klokjesbijen steeds meer afhankelijk van tuinen en de openbare ruimte. Groen 73 (2): 24-25.
Lathyrusbij Koster, A., 2016. Lathyrusbij kansrijk in stedelijk gebied. Groen 71 (9): 26.
Maskerbijen Koster, A., 1986. Het genus Hylaeus in Nederland (Hymenoptera, Colletidae). Zoölogische Bijdragen 36: 1-120.
Pluimvoetbij Pluimvoetbij"een bulldozer onder de bijen. Groen73 (3): 22-23.
Rosse metselbij Koster, A., 2015. Hoe gaat het met de wilde bijen.De rosse metselbij. Groen 71 (4): 32-33.
Tuinbladsnijder Koster, A., 2017. Tuinbladsnijder: de meestvoorkomende behangersbij. Groen 73 (5): 20-21.
Wespbijen Koster, A., 2016. Wespbijen en ecologische kwaliteit. Groen 72 (5): 14-15.
Womrkruidbij Koster, A., 2015. Wormkruidbij en duinzijdebij steeds meer stadsbijen. Groen 71 (7/8): 37.
Breedbandgroefbij Koster, A. 2017. Breedbandgroefbij: een opvallend gebandeerde bij. Groen73 (6): 14-15.
Bijen in de tuin Koster, A., 2016. Deze bijen kun je in de tuin verwachten. Tuin & Landschap 38 (19): 48-49.
Wilde bijen Koster, A., 2010. Bijen en openbaar groen. Groencontact 36 (5): 10-13.
Bijenhotels Koster, A., 2013. Bijenhotels in de publieke ruimte. Groen 69 (12): 11-15.
Wilde bijen Stedelijkegroen Koster, A., 2013. Wilde bijen in en om het stedelijk gebied. Groen 69: (3) 29-33.
Bodemeigenschappen en wilde bijen Koster, A., 2016. Bodemeigenschappen bepalen of er wilde bijen voorkomen. Groen 72 (10): 28-31
Wilde bijen in de Tuin Koster, A., 2016. Hoe krijg je wilde bijen in de tuin. Tuin & Landschap 38 (19): 44-45
Wilde planten voor wilde bijen Koster, A. 2016. Wilde planten voor wilde bijen. Over geschikte begroeiingen en andere voorwaarden in de tuin. Oase 104: 12-16.
Nestplaatsen voor bijen Koster, A., 2016. Stimuleer nestplaatsen voor wilde bijen Groen 72 (11): 36-42
35 jaar insectenbeheer Koster, A., 2015. 35 jaar beheer van bloembezoekende insecten: maak het niet moeilijker dan het is. Groen 71 (2): 26-29.
Wilgen voor bijen Bevlogen: bijen en wilgen. Oase 105: 12-15.
Eetbare planten voor bijen Koster. A, 2017. Welke eetbare planten zijn ook voedzaam voor bijen? Tuin & Landschap 39 (11): 14-17.
Betekenis mbo-er Koster, A. 2018. Deskundige groene mbo'ers terug van weggeweest. Groen 74 (8): 30-33.
 
Wilde bijen en insecten: beheer, hulp, tuin en stad
Wilde bijen Deventer Koster, A., 1999. Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in Deventer. Rapport. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 52 p.
Wilde bijen Ede Koster, A.,2000. Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in de stad Ede. Alterra-rapport 19. 86 p.
Wilde bijen stedelijk groen Koster, A.,2000. Wilde bijen in het stedelijk groen. De Levende Natuur 101 (6): 213-215.
Wilde bijen Amsterdam Koster, A.,2001. Wilde bijen in relatie tot het groenbeheer in Amsterdam. Alterra-rapport: 129 pp.
Openbaar groen en bijen Koster, A., 2001. Openbaar groen op ecologische Grondslag. Proefschrift, Landbouw-universiteit Wageningen. 264 p.
Raport bijenstichting
A. Koster, 2010.
Koster, A., 2010. Openbaar groen en de betekenis voor bijen: Aandachtspunten en richtlijnen voor het bevorderen van de bijenstand door middel van ecologisch groenbeheer en het toepassen van stuifmeel- en nectarproducerende planten (drachtplanten). Bijenstichting 53 p.
Bijen In Amsterdam Nieuwenhuis, F.A.L., A, Koster, G. Timmermans, 2015. Bijen en dagvlinders in Amsterdam: een onderzoek naar bijen en dagvklinders in Amsterdam. Auteurs Bijen onderzoek door A. Koster. publicatie van Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. 57 p.
Stadsbomen voor bijen Koster, A., 2017. Meer stadsbomen voor bijen, minder concurrentie. Groen 73 (5): 30-35.
Factoren voor bijen Koster, A. 2017. Factoren voor wilde bijen in tuin park en landschap. Groen 73 (10) 42-46.
Overige  
NS-flora en -fauna Koster, A., 1985. Spoorwegterreinen van betekenis voor plant en dier. De Levende Natuur 86, 6: 194-199.
Insecten en wegbermen Koster, A., 1986. Meer mogelijkheden voor insekten in wegbermen. De Levende Natuur 87, 5: 154-157.
Bijenteeltmaatschappelijk Koster, A., 1996. Bijenteelt in breed maatschappelijk perspectief. Bijen 5, 5:163-165.
Stedelijk groen Koster, A., 1988. Stedelijk groen meer oecologisch beheerd? De Levende Natuur 89, 6: 162-166.
Van tegeltuin tot lusthof Koster, A., 1998. Van tegeltuin tot lusthof. Een verkenning van de mogelijkheden voor groen en natuur in groenarme straten, buurten en compacte woonwijken of Vinexlocaties. IBN-Rapport. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 391: 41 p.
Historie Groenbeheer In:Koster, A., 2001. Openbaar groen op ecologische Grondslag. Proefschrift, Landbouw-universiteit Wageningen: 16-23.
Kunstraad Amsterdam Koster, A., 2004 . Barometer voor het leefmilieu. In F. Mandersloot: voor de bijen/For the bees. Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Spontane houtige begroeiingen Koster, A., 2004. Spontane houtige begroeiingen in de stad. Groen  60 (3): 34-41.
Openbaargroen&Bijen Koster, A., 2010.  Openbaar groen en de betekenis voor bijen: Aandachtspunten en richtlijnen voor het bevorderen van de bijenstand door middel van ecologisch groenbeheer en het toepassen van stuifmeel- en nectarproducerende planten (drachtplanten). Bijenstichting 53 pp. (pdf)
Ontwikkikeling Natuur in Ned. Steden Koster, A., A. Oosterbaan & J.H. Spijker (2001). Ontwikkeling van natuur in de Nederlandse Steden. Werkdocument 13. Alterra, Wageningen, pp. 52.
Bodemverdichting Koster, A., 2016. Voorkom bodemverdichting met ecologische bijenlinten. Groen 72 (1): 4-6.
Inzaaien bloemenmengsels Koster, A., 2017. Inzaaien bloemengsles: alleen inzaaien is niet voldoende. Groen 73 (3): 34-39.
   
Bosplantsoen  
Onderzoek gemeenten
pdf zijn gesplitst.

Koster, A., 1998. Ecologisch beheer van beplantingen in het stedelijk gebied. IBN-rapport 369. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 349 p. Bijlage bij proefschrift: Openbaar groen op ecologische Grondslag.
In 40 gemeente is onderzoek gedaan naar ecologisch beheerde beplantingen. De foto's zijn weggevallen. Voor de foto's van beplantingen wordt verwezen naar de link bijenbeheer.

De pdf is is gemaakt van het gepubliceerde Rapport. De letters en tekeningen zijn daaroor extra vet.

 

Ecologisch beheer 1998
Amsterdam-Ede
Enschede-Gorningen
Haarlem
Wijlre-Zoetermeer
Zutphen-Zwolle
Tabel Beheer
Tabel plantensoorten+Lit
   
Powerpoint  
Bijenfotografie

Koster, A., 2015. Workshop bijenfotografie:  Hoe fotograferen we wilde bijen om ze later als soort te herkennen?