De website is de komende maanden onder constuctie
Bijenhelpdesk voor mens en natuur
'Pleiten voor natuurontwikkeling is pleiten voor gezondheid'
(W.G. Van Arkel GGD, 1994)
Ik schreef daar een boek over dat in 1994 werd gepubliceerd, onder de titel '
De groene omgeving: een bijdrage aan een gezonde samenleving'

Dit kon door medewerking van de landelijke 'Vereniging van GGD'en' en een door zeer ruime financiele ondersteuning van de 'Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners' worden uitgegeven.
W.G. Van Arkel De voorzitter van de landelijke GGD-en Schreef een uitgebreid voorwoord van 3 pagina's onder de titel 'Pleiten voor natuurontwikkeling is pleiten voor gezondheid'. Vooral door de medewerking van de GGD-en kreeg het boek een hoge status. Het werd voor Nederland uitgeroepen tot het boek van het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995 en kreeg ik de status van ' Ambassadeur Europees Natuurbeschermingsjaar' in Nederland. In 2010 was ik ook Coalitiepartner Biodiversiteit dat ook de doorslag gaf voor deze website.
Als we wat voor de bijen doen, doen we dat ook voor mensen
Wilde bijen als metafoor voor biodiversiteit
De Nederlandse bijen, hun planten en beheer
 
De voornaamste publicaties (A.Koster) die betrekking hebben op maatschappelijke thema's
Koster, A. 1994. De groene omgeving: een bijdrage aan een gezonde samenleving. Schuyt, Haarlem. 184 p.
Koster, A., 1998. Van tegeltuin tot lusthof. Een verkenning van de mogelijkheden voor groen en natuur in groenarme straten, buurten en compacte woonwijken of Vinexlocaties. IBN-Rapport. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 391: 41 p.
Koster, A., 1999. Honingwinning in relatie tot maatschappelijke aspecten. IBN-rapport 438. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 86 p.+ bijlage.
Koster, A. 2007. Groen voor gezondheid, welzijn en biodiversiteit. Cd-rom, Fontaine, Kortenhoef.