De website is onder constructie
Bijenhelpdesk voor mens en natuur
Als we bijenbeheer kunnen combineren met maatschappelijke functies en betekenissen van
groene landschapselementen neemt de kans op succes toe.
Bijenhelpdesk gaat niet alleen over bijen. Het gaat ook over landschapsbeheer en biodiversiteit die aan elkaar zijn verbonden. Dit geldt ook voor tuinen en andere groene landschapselementen. Al deze groene elementen hebben ook betekenis voor mensen. In de Coronatijd wordt dat nog eens extra benadrukt. Mijn buurvrouw van bijna 90 jaar loopt stukjes van 50 meter heen en weer. De tuinen waar ze langs loopt is haar natuur en haar groene landschap. Nog nooit zijn groene en vooral bloemrijke elementen voor mensen zo belangrijke geweest als in de coronaperiode.
Als we iets voor bijen doen, doen we dat ook voor mensen. Welzijn en biodiversiteit gaan hand in hand. In mijn boek 'De groene omgeving een bijdrage aan een gezonde samenleving' (1994) heb ik dat uitgebreid toegelicht. Naar aanleiding daarvan werd ik ambassadeur voor het Europees Natuurbeschermingsjaar 1995. Dit boek is gedateerd, maar aan de boodschap is nog niets veranderd.
Wilde bijen als metafoor voor biodiversiteit
Bewoners projecten Bijenlinten Groeiplaats  
Mens en natuur Tuinen en begraafplaatsen    
De Nederlandse bijen, hun planten en beheer