Opmerking literatuur
in de periode 1990-2010 deed ik intensief literatuuronderzoek over de betekenis van groen voor mensen. Deze literatuur Is gedateerd, maar aan de betekenis is er nog niets veranderd. Veel gegevens heb ik ook uit de praktijk. Om te voelen of te zien wat de invloed van de natuur op mensen is hoeft je geen geleerde te zijn, om het te bewijzen dat het zo is wel.
Een historische notitie
Zwervend door Antwerpen kwam ik begin jaren negentig een herdenkingssteen tegen met de volgende tekst: “ Van 1610 tot 1773 was het Rivierenhof, samen met de domein Vennenborg, eigendom van de Paters Jezuïeten uit Antwerpen. Telkens als de pest heerste, stelden zij het park open voor het publiek om er gezonde lucht te komen ademen ”. Toen bestond het inzicht al dat het buiten de stad gezonder was dan daarbinnen.
Dat natuur, inclusief tuinen en vele andere groene elementen, een bijdrage levert aan gezondheid en welzijn is niet alleen bekend in deze tijd, maar was zeer waarschijnlijk kennis die al een paar duizend jaar bestaat. De bekendste voorbeelden zijn de “Hangende Tuinen” van Babylon in Mesopotamië die Nebuchadnezar ll (604-562 BC) liet bouwen voor het welzijn zijn vrouw.
Literatuur
Cooper Marcus, C. & M. Barnes (1999). Introduction: history and cultural perspective on healing gardens. In: Cooper Marcus, C. & M. Barnes (Eds.). Healing gardens: therapeutic benefits and design recommendations. John Wiley, New York, pp. 1-26.
Finkel, I.R. (1988). The hanging gardens of Babylon. In: Clayton, P. A & M.J. Price, (Ed), 1988. The Seven Wonders of the Ancient World. Routledge, London, pp. 38-58.
Frankfort , H., H.A. Frankfort, J.A., Wilson & T. Jacobsen (1968). Before philosophy: The intellectual adventure of ancient man. Penguin books, Middlesex, pp. 275.
Osmundson, T. 1999. Roof gardens: history, design and construction. Norton, London, pp. 318.
Rooijen, M. van (1990). De wortels van het stedelijk groen: een studie naar het ontstaan en voortbestaan van de Nederlandse groene stad. Proefschrift. Rijksuniversiteit Utrecht, Vakgroep stad en arbeidsstudies, Utrecht, pp. 295.
Russell, B. (1946). History of Western philosophy. Allen, London, pp. 842.
Ward Thompson, C. (1998). Historic American parks and contemporary needs. Landscape Journal 60 (1): 1-25.