Maatschappelijke betekenis van de groene ruimte
Bijenlinten en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving gaan hand in hand
Rond 2010 onstond het begrip bijenlint of als het al eerder bestond werd dat een veel gebruikte term. Het bijenlint had veel meer betekenis.
Een bijenlint bestaat uit bloemrijke landschapselementen. Al deze elementen staan in relatie met mensen. Kernwoorden die daar aan zijn verbonden, zijn: gebruik, beleving, gezondheid, sociale contacten, burgerparticipatie en nog veel meer. Vrijwel alle groene landschapselementen zijn potentiële bouwstenen van een bijenlint. Maar bijen moeten net als vogels, vlinders en veel andere dieren het bijenlint (of een ecolint) met mensen delen. Dat betekent dat bestuurders, ontwerpers en beheerders die bij het realiseren van een grootschalig bijenlint betrokken zijn, rekening moeten houden met de algemene maatschappelijke betekenis van de groene ruimte. Dit is de enige manier om bijen duurzaam te integreren in het Nederlandse landschap. Een bijenlint in een park of in een wegberm dat is samengesteld uit allerlei zaadmengels is tijdelijk leuk en help ook tijdelijk voor honingbijen, maar levert op termijn weinig tot niets op als het daar alleen bij blijft.
 
Gebruikers park - In dit park in Utrecht kunnen alleen de bomen een substantiële bijdrage leveren aan het bijenlint. In het voorjaar en in de zomer is het in hoofdzaak een ontmoetingsplek. Voor een traditioneel bijenlint is hier nauwelijks plaats.
 
Tekst foto In tegenstelling met bovenstaande foto is langs deze akker wel ruimte voor een bijenlint. Hier niet alleen voor de bijen, maar ook voor recreanten die de akker kunnen rondwandelen.
 
Bijenlint op loopafstand: bloemrijke miniparkjes op loopafstand voor iedereen zijn ook bouwstenen voor een bijenlint. Zelfs in deze zeer cultuurlijke situaties zijn veel bijenplanten toe te passen, maar of hier (onde staande foto) ook wilde bijen voorkomen, is zeer de vraag.