Mens-natuurrelatie
Uit onderzoek blijkt dat mensen een voorkeur hebben voor een groene, natuurlijke omgeving. (o.m. Kalpan, 1989) Waar komt deze voorkeur vandaan? In deze publicatie wordt er van uitgegaan dat de mens volledig deel uitmaakt van de natuur. Alle natuurwetten, die gelden voor andere organismen, gelden ook voor mensen. De mens is een primaat, het product van tientallen miljoenen jaren evolutie. De menselijke genen zijn in relatie met de natuur ontwikkeld en zijn het product van een evolutieproces. Onze genen hebben een sterke relatie met die van andere primaten zoals chimpansees.
Mensen zijn net als alle andere organismen ingesteld op natuurlijke prikkels afkomstig uit het landschap. In een stedelijke omgeving zijn er dikwijls meer prikkels dan we kunnen verwerken. Vandaar dat er voorkeur bestaat voor natuurlijke prikkels. (Appleton, 1975; Kellert & Wlson, 1993; Ulrich, 1983). De voorkeur voor min of meer open landschappen heeft mogelijk iets te maken met overlevingsdrang. Overleven in een te open landschap is moeilijk, omdat er te weinig prikkels vanuit gaan. Als het landschap te onoverzichtelijk is, worden er te veel prikkels ervaren. Het ligt voor de hand dat men in een stedelijke of in een werkomgeving te veel prikkels krijgt waardoor mentale vermoeidheid ontstaat. In een natuurlijke omgeving daarentegen is het prikkelniveau aanzienlijk lager waardoor mentale vermoeidheid uitblijft of meestal herstel plaatsvindt. (Berline, 1971; Pitt & Zube, 1987; Bell et al., 2002).
 
Bomen voor mensen -- Van oudsher lijken mensen het meest verbonden met bomen niet alleen materieel maar ook cultureel, psychologisch en sociaal..
 
Een park voor bijen en mensen - Voor zeer veel uiteenlopende activiteiten wordt de groene buitenruimte opgezocht. Hier is het natuur, verderop kan je voetballen.
 
De natuur daagt uit -- Deze drie bejaarde vrouwen gaan een rondje lopen van ca. 2km door Het Twiske. De natuur trekt alle leeftijdscategorien: voor deze dames een avontuurlijke onderneming.
Tekst foto Dat de natuur een sterke aantrekkingskracht heeft bewijzen deze bejaarde dames die op niet al te gemakkelijk begaanbare paden het Twiske rond gaan lopen.
Literatuur mens-natuurrelatie
Appleton, J. (1975). The experience of landscape. John Wiley and Sons, Chichester, pp. 293.
Appleton, J. 1984. Prospects and refuges re-visited. Landscape Journal 3 (2): 91-103.
Bell, P.A., T.C. Greene, J.D. Fisher & A. Baum (2002). Environmental Psychology. Thomson, Belmont, 5 th print, pp. 634.
Berline (1971). In Aestheticts and psychology. In: Pitt, D.G. & E.H. Zube, 1987. Management of natural environments. In: Stokols, D. & I. Altman (eds) Handbook of environmental psychology. Wiley, New York, pp. 1009-1042.
Kaplan, R. & S. Kaplan (1989). The experience of nature, a psychological perspective. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 340.
Kellert, S.R. & E.O. Wilson (Eds.) (1993). The biophilia hypothesis. Island Pres, Washington. pp. 450.
Pitt, D.G. & E.H. Zube (1987). Management of natural environments. In: Stokols, D. & I. Altman (Eds.), Handbook of environmental psychology. Wiley, New York, pp. 1009-1042.
Ulrich, R.S. (1983). Aesthetic and affective response to natural environment. In: I. Altman and J.F. Wohlwill (Eds.),. Behavior and the natural environment. Plenum Press, New York, pp. 85-125.