Boomloos, probleemloos, sfeerloos
Alle nadelen van bomen ontbreken hier: geen gezeur, geen beheer, geen kosten.
 
Groenloos wonen -- Huizen in groenloze buurten zijn vaak aanzienlijk goedkoper dan huizen die grenzen aan open, groene plekken. Minder onroerendgoedbelasting èn minder overlast!
 
Er staan hier bomen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Of alle bomen tot volle wasdom komen, is een kwestie van afwachten.
 
De bomen blijven hier aan de kleine kant: een redelijk alternatief voor een toekomstig stadsbeeld?
 
Hoe gaat deze stad er uit zien? Hoe warm zal het in de toekomst in deze stad zijn? Welke belevingswaarde hebben de straten als de zon schijnt, als het regent of sneeuwt? Wat gaat een dergelijke stad betekenen voor vogels? Welke rol gaat de stad spelen in de emotie en de verbeelding van zijn bewoners? Welke ruimte is er voor toekomstbomen?
 
In deze woonwijk werden, na democratisch overleg met de bewoners, een paar honderd bomen van 20 jaar oud afgezaagd. Is dit een miskleun in het ontwerp of in het beleid. Zo iets kan toch niet de bedoeling zijn?
 
Hoe belangrijk zijn bomen? In veel situaties mogen ze een rol spelen zolang ze maar niets in de weg staan. Alleen als we collectief het belang van bomen onderkennen, kunnen we op een hoger beschavingsniveau komen bij het waarderen van bomen. In een materialistische cultuur zijn bomen in het algemeen vogelvrij. (Ede 2001). Gelukkig komen situaties zoals op onderstaande foto nog zeer weinigvoor.