Bomen voor spelen
Kastanjes zoeken is spelen in de buitenlucht. Hier betekent het ook springen en bewegen. Het is overigens verbazingwekkend dat kastanjes in dit technologische tijdperk met computerspelletjes nog steeds begerenswaardige objecten zijn. Misschien zit het verzamelen nog steeds in onze genen. Hoe het ook zij: deze boom functioneert.
 
Avontuur -- Het typische van spelen is, dat het vele vormen heeft en onnoemelijk veel functies. Bomen kunnen in een spel vaak een belangrijke rol vervullen. Het gaat niet alleen om de motorische behendigheid, die bij het spelen in bomen geoefend wordt, maar ook om de fantasie die geprikkeld wordt. Niet alleen levende bomen, maar juist ook dode of half omgewaaide bomen zijn van groot belang. Soms is de rest van een stam of de holte in een dikke boom al voldoende.
 
Boomklimmen -- Het klimmen in bomen betekent voor kinderen het oefenen van de motoriek en het leren omgaan met risico's. Veel ouders vinden dit te gevaarlijk voor hun kinderen. Op latere leeftijd doen mensen vaak dingen die veel gevaarlijker zijn, maar doordat ze in hun jeugd tijdens het klimmen in bomen een belangrijk leerproces hebben doorgemaakt, kunnen ze risico's in gevaarlijke situaties beter inschatten.
 
Spelen als sociaal proces -- De sociale aspecten van spelen zijn van grote betekenis. Het leren omgaan en reageren op elkaar, de rolverdeling, de acceptatie, het ontvangen van kritiek en afspraken maken zijn onderdelen van het spel. Bomen kunnen ook een bijdrage leveren aan een goede motorische ontwikkeling. Op deze foto geeft de boom aanleiding tot het oefenen van het coördinerend vermogen. De groene buitenruimte biedt daarvoor geen exclusief podium, maar wel een extra mogelijkheid om dat spel in de buitenlucht te beoefenen.
 
De functie van deze omgewaaide beuk is hier voor een groot gedeelte motoriek en exploratie. (Camping bij Bakewell UK 2005)