Wat is een stad zonder bomen
Onze levenswijze is zo veranderd dat we het belang van bomen uit het oog dreigen te verliezen. Bomen veroorzaken schaduw, bedekken auto's met honingdauw die door bladluizen wordt uitgescheiden. Twee of drie keer per jaar zorgen bomen voor rommel in de straat veroorzaakt door vallend blad, bloesem en vruchten. Over afgevallen blad kan je bij nat weer uitglijden, wortels drukken het plaveisel omhoog, voor afbrekende takken die schade veroorzaken wordt je aansprakelijk gesteld.
 
Stadslandschap Schiedam-Rotterdam -- Een foto van Schiedam (op de voorgrond) genomen vanaf het dak van de Heijermansflat. Op de achtergrond is de skyline van Rotterdam te zien. Zonder bomen, park en bos zou het klimaat onleefbaar zijn in deze agglomeratie van gebouwen. (Schiedam 1993)
 
Stadslandschap Amsterdam -- De Amstel door Amsterdam is, net als de grachten, niet voor te stellen zonder bomen. (Amsterdam 1995)
 
Stadslandschap Arnhem -- Uitzicht op Arnhem vanuit het park Klarenbeek. De open ruimten en de bebouwing zijn hier sterk met elkaar geïntegreerd en door de bomen krijgt dat beeld pas echt betekenis. (Arnhem 2005)
 
Stadslandschap Groningen -- Groningen gezien vanaf de Martinitoren. Bomen vormen de voornaamste bouwstenen voor de groene structuur van de stad, die goed zichtbaar is. (Groningen 2006)
 
Stadslandschap vanuit het Kethelpark -- Het creëren van deze sfeerbeelden in een stedelijke omgeving is absoluut onmogelijk zonder bomen. (Kethelpark, Schiedam 1995)
 
Stadslandschap Maastricht -- Maastricht gezien vanaf de Sint Pietersberg. Het is een oude stad met een rijke cultuurhistorie. Zonder bomen zou de stad zijn karakter verliezen. (Maastricht 1995)
 
tadslandschap vanuit Meinerswijk, Arnhem -- Een lommerrijk stadslandschap gezien vanuit de stad. (Meinerswijk 1995)
 
Stadslandschap vanaf de Rottemeren -- Hoe zou het er hier uitzien zonder bomen en bosjes? Rottemeren gezien van de westelijke oever (1993).
 
Bomen en mensen -- De betekenis van bomen kan variëren tussen houtproductie en de symbolische betekenis van bomen gebruikt in gedichten. Daarnaast hebben ze een aantal algemene, onder meer stadsecologische functies. Bomen zijn misschien wel de meest multifunctionele elementen van de stad. Het lijkt er op dat de functionaliteit toeneemt naarmate bomen ouder worden. Zelfs afstervende en dode bomen zijn zeer waardevol. Een mooi voorbeeld is de functie van een dode boom als speel - of klimboom voor kinderen.
 
Bomen en auto's -- De kleinzieligheid kent bij velen vaak nauwelijks grenzen, als het gaat om hun auto. De westerse heilige koe moet vooral blinken. De auto mag niet bevuild worden door poep van vogels, die in een boom overnachten. Zodra het echter 20 graden boven nul is, zet men de auto wel het liefst in de schaduw van een boom. (Nijmegen 2001)
 
Haat-liefdeverhouding -- De paardenkastanje is een rommelmaker bij uitstek. We accepteren deze boom, omdat er ook voordelen aan zitten, die de nadelen vaak overtreffen. Een haat-liefdesverhouding waarvan het laatste aspect het sterkste element is. De vervreemding van de voordelen zijn echter vaak zo sterk dat bij velen alleen de nadelen nog tellen of doorslaggevend zijn. Sommige nadelen accepteren we als zodanig, andere nadelen kunnen we na betere voorlichting, waardoor een andere attitude wordt gekweekt, met andere ogen bekijken. Wat we bij bomen niet mogen vergeten is dat ze van enorme betekenis zijn voor honingbijen en hommels.(Nijmegen 1995)
 
Te veel van het goede? -- Twee rijen platanen voor het raam kan iets te veel van het goede zijn. Misschien moeten we meer met verschillende leefstijlen rekening gaan houden. Er zijn mensen die voor een echte laan kiezen en andere die met minder bomen genoegen nemen. De voor - en nadelen van een keuze moeten dan wel helder zijn. Een lokaal bestuur heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid voor een positieve bijdrage aan het lokale, regionale en zelfs mondiale klimaat.
 
Esdoorn als nectarboom -- Veel bomen leveren voedsel voor de mensen. Niet alleen de vruchten, maar ook de nectar in bloemen, die door honingbijen tot honing wordt omgezet. Biologisch gezien is dat misschien wel de meest nauwe band die we in ruime zin met bomen hebben. Een groot deel van de urbane samenleving is hiervan echter vervreemd. Voor de geringe voedingswaarde, die bomen thans vertegenwoordigen, zijn in onze westerse samenleving talloze alternatieven. Bomen hebben we nu in hoofdzaak voor de sier.