Pleiten voor natuurontwikkeling is pleiten voor gezondheid
Dit gedeelte van de website gaat over de maatschappelijke betekenis van groene landschapselementen. Als we, iets voor bijen en biodiversiteit willen doen, moeten we met deze functies rekening houden. Het blijkt uit eigen evaring dat stedelijke natuur en het gebruik van stedelijk groen heel goed samen kan gaan. Hier gaat het niet over natuur waar bijen en andere dieren van afhankelijk zijn, maar om de betekenis van stadsnatuur voor mensen.
Voor alle foto's waar personen duidelijk op staan is mondeling toestemming verleend voor publicatie. Er is ook steeds uitgelegd wat de doelstelling van de publicaties waren. Later was het i.v.m de nieuwe wet veel lastiger om foto's te maken. Ik ben er toen ook mee gestopt. De meeste foto's zijn van gescande dia's van vóór 1995.
Dit deel van website is in de periode dec. 2014- jan. 2015 geüpdatet. Dat zou weer moeten. Maar aan de betekenis van groen voor de samenleving is nog niets veranderd.