Literatuur: Fysieke gezondheid
Auweele, Y.Vanden, P. vande Vliet & K. Delvaux (2001). Fysieke activiteit en psychisch welbevinden. Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde & -Wetenschappen 22: (Speciale uitgave) 61-73.
Alfonzo, M.A. (2005). To walk or not to walk? The hierarchy of walking needs. Environment and Behavior 37 (6): 808-836.
Arkel, W.G. van (1994). Pleiten voor natuur is pleiten voor gezondheid. In: A. Koster, De groene omgeving: een bijdrage aan een gezonde samenleving. Schuyt, Haarlem, pp. 9-11.
Bimsbergen, J.J. van & E.M.H. Methus-Vliegen (2003). Dikke kinderen: overgewicht is moeilijk te behandelen. Medisch Contact 58 (14): 560-562.
Brink, L.A. (2004). Denver 's Learning Landscape Alliance: Restoring the American Schoolyard. In: OPENspace. Open space: people space an international conference on inclusive outdoor environments, 27-29 October 2004, Edinburgh, UK. pp. 6. www.openspace.eca.ac.uk
Bird, W. (2004). Natural fit; can green Space and biodiversity increase levels of physical activity? Royal Society for the Protection of Birds, Bedfordshire, pp. 93.
Booth, F.W. (2002). Cost and Consequences of sedentary living: new battleground for an old enemy. Reseaurch Digest 3 (16): 1-8.
Coso, N. (2004). Environmental interventions for healthy development of young children in the outdoors. In: OPENspace. Open space: people space an international conference on inclusive outdoor environments, 27 - 29 October 2004, Edinburgh, UK. pp. 6p. www.openspace.eca.ac.uk
Eisermann, K. & K. Jabobi (2003). Parkanlage in Bewegung: zur Entwicklung des Erholungsbebietes Barnstorfer Wald. Stadt und Grün 52 (4): 21-25.
Exel, N.J.A. van, G. de Graaf & W.B.F. Brouwer (2005). Beelden van de eigen gezondheid onder jongeren Een Q-methodologisch onderzoek onder leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Erasmus MC, Rotterdam. 39 p.
Forestry commission (2005). economic benefits of accessible green space, pp. 54. http://www.forestry.gov.uk/pdf/FChealth10-2final.pdf/$FILE/FChealth10-2final.pdf
Hamilton, L. W. (Ed.), 1997. The benefits of open space. The GreatSwamp Watershed Association, pp. 129. http://www.greatswamp.org/publications/rubinstein.htm
Hardman, A.E., & D. J. Stensel (2003). Physical activity and health: the evidence explained. Routledge, Londen, pp. 289.
Health & Human Services (2002). Physical activity fundamental to preventing disease. http://aspe.hhs.gov/health/reports/physicalactivity
Huijsman, R. et al. (1995). Effect van lichaambeweging bij ouderen: een overzicht van recente literatuur en de mogelijkheden van economische evaluatie. Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 25 (6): 237-249.
Huijsman, R., (1996). Beweging bij ouderen: De gunstige effecten van lichamelijke activiteit. Medischcontact 51. 970-793.
Middelkoop, M. van der (2002). Lunchwandelen: de relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers. Stichting Recreatie, kennis en inovatiecentrum, Den Haag, pp. 73.
Mitchell-Banks, P. (2005). A walk in the woods is good for you. Oh yeah-prove it. In: Gallis, C.T. (Ed.), Forests , trees, and human health and well-being. Proceedings 1 st European COST E39 Conference. Siokis, Thessaloniki, pp. 161-173.
Moore, R. (2004). Urban childhood outdoors: retrospect and prospect for evidence-based practice and action research on a critical issue of our time. In: OPENspace. Open space: people space an international conference on inclusive outdoor environments. 27 - 29 October 2004, Edinburgh, UK. pp. 6. www.openspace.eca.ac.uk
Mosterd, W.L., E. Bol, W.R. de Vries, M.L. Zonderland, H.P.F. Peters, Th.C. de Winter, S.L. Schmikli (1996). Bewegen gewogen. Inventarisatie van wetenschappelijke gegevens en formulering van aanbevelingen ter ondersteuning van actiegericht beleid inzake sport en (volks)gezondheid. Vakgroep Medische Fysiologie en Sportgeneeskunde, Utrecht, pp. 131.
Payne, P., B. Orsega-Smith, G. Godbey, M. Roy (1998). Local parks and the health of older adults: the results of an exploratory. Parks & recreation 33 (10): 64-71.
Pretty, J. (2005). Nature and green exercise: recent evidence on benefits to mental and physical health. In: Gallis, C.T. (Ed.), Forests, trees, and human health and wellbeing. Proceedings 1 st European COST E39 Conference. Siokis, Thessaloniki, pp. 21-47.
Pretty, J., M. Griffen, M. Sellens & C. Pretty (2003). Green exercise: complementary roles of nature, exercise and diet in physical and emotional well-being and implications for public health policy. CES Occasional paper 2003-1, University of Essex, pp. 38.
Riegger, S. (2000). Bewegtes Grün - Gesundes Grün. Stadt und Grün 49 (11): 777-780.
Rubinstein, N. (1997). The psychological value of open space. In: Hamilton, L. W. (Ed.), The benefits of open space. The GreatSwamp Watershed Association. http://www.greatswamp.org/publications/rubinstein.htm
Signalerings Commissie Kanker van de WWF 2005. De rol van bewegen bij de preventie van Kanker, pp. 252.
Vreke, J., J.L. Donders, F. Langers, I.E. Salverda & F.R. Veeneklaas, F.R. (2006). Potenties van groen! De invloed van groen inen om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad. Alterra-rapport 1356. Alterra, Wageningen, pp. 112.