Literatuur: Kleinschalig groen
Blokland, T. (2006). Het sociaal weefsel van de stad. KEI, Kennisbank
Blokland, T. (2007). In: Giesen, P. Iemand zegt sorry op straat. Interview sosiologe Talja Blokman over de maakbaarheid van Prachtwijken. De Volkskrant 31 maart 2007 (Kennis p. 7)
Cooper Marcus, C. & N.H. Greene (1997). Miniparks and vest-pocket parks. In: Cooper Marcus, C. & C. Francis (Eds.). People places: design guidelines for urban open space. Wiley & Sons, Ontario: 149-174.
Francis, M. (2003). Urban open space: designing for user needs. Island Press, pp. 85.
Koster, A. (1998). Van tegeltuin tot lusthof. Een verkenning van de mogelijkheden voor groen en natuur in groenarme straten, buurten en compacte woonwijken of Vinex-locaties. IBN-rapport 391. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. pp. 42.
Lans, J. van der (1995). De onzichtbare samenleving. Beschouwingen over de publieke moraal. NIZW, Utrecht, pp. 139.
Peels, P. (1994). Bikkershof, een proces of een product?. Oase 4 (4): 2-3.
Velde, J. te (1995). Meedoen met het groen. Schuyt, Haarlem, pp 176.
Whyte, W.H. (1980). The social life of small urban spaces. Project for Public Spaces, New York, pp. 125.
 
Literatuur inclusieve design
Imrie, R. & P. Hall (2001). Inclusive design: designing and developing accessible environments. Spon Press, London, pp. 187.
Clare, R. (2004). Re-placed people, re-visioned landscapes: Asian women migrants and their experience of open space. In: OPENspace. Open space: people space an international conference on inclusive outdoor environments. 27 - 29 October 2004, Edinburgh, UK, pp. 6. www.openspace.eca.ac.uk
CROW (2004). Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte. CROW, Ede, pp. 59.
Dillon, R. (2004). Re-viewing cityscapes: exploring the need for personalised place making to increase psychological inclusion. In: OPENspace. Open space: people space an international conference on inclusive outdoor environments. 27 - 29 October 2004, Edinburgh, UK, pp. 6 .www.openspace.eca.ac.uk
Doron, G.M (2004). Transgressive Architecture Testing the Boundaries of Inclusiveness. In: OPENspace. Open space: people space an international conference on inclusive outdoor environments. 27 - 29 October 2004, Edinburgh, UK, pp. 6. www.openspace.eca.ac.uk
Homan, K., A. Jäger & M. Spitthöver (2002). Freiraum Qualität statt Abstands Grün. Band 2: Perspekiven und Handlungsspielräume für Freiraumkonzepte mit hohem sozialen Gebrauchswert im Mietgeschosswohnugsbau. Schriftenreihe des Fachbereichs Stadtplanung Landschaftsplanung 26. Univerität Kassel pp. 266.