Onder meer voorbeelden
Deze pagina verwijst naar artikelen in enkele Nederlandstalige tijdschriften, die in de groene vakwereld van de openbare ruimte het meest worden gebruikt.
Aalbers, C. & V. Bezemer 2005. Bewonersinbreng in Amsterdam - Osdorp en in Rotterdam-Noord. Groen 61 (9): 8-13.
  Aandachtspunten: bewonersinbreng, -participatie, zelfbeheer.
Biemans, R. & K. Keijzer 2007. Een achterstandswijk wordt een aantrekkelijke stadswijk. Groen 63 (1): 12-17.
  Aandachtspunten: Rotterdam, zelfbeheer.
Broer AM, 2008. De dagelijkse praktijk van Buro Buitenruimte. Oase 18 (winternr.) 8-12.
  Aandachtspunten: Utrecht: een interview over natuurlijke speelterreinen en -tuinen.
Busstra, I. 2007. Bekijk de wereld eens met de ogen van een kind. Oase 17 ( Lente): 2-7.
  Aandachtspunten:Spelen, beleven. Het gaat over een natuurlijke speeltuin. Maar de princiepes zijn ook van toepassing in andere situatie.
Doornebal, P. 2008. Avontuur/natuur speelplek Molenbeek. Groen 64 (7/8): 20-23.
  Aandachtspunten: Roosendaal, natuurlijke omgeving, natuurlijke elementen, speelrouten, fantasieobjecten.
Enzlin, R. 2008. Rotterdammers verbeteren hun buurt met groene duimen. Groen 64 (3): 12-14.
  Aandachtspunten: Rotterdam, bewonersparticipatie, zelfbeheer, meer groen op straat.
Hoek, E.van der & J. van Herrewegen 2005. Hoe een simpel grasland een woeste weide werd. Oase 15 (Winter) 20-23.
  Aandachtspunten: Sliedrecht, spelen, kinderen, omschrijving van het proces en de speelplaats
Horn, S., 2013. Een tuin in de Baarsjes. Groen 69 (9): 20-23.
  Aandachtspunten: Amsterdam, bewonersproject, zelfbeheer.
Jansen, P. & K. Both 2008. Wilde mogelijkheden. Groen 28 (1): 6-10.
  Aandachtspunten: Maastricht, speelnatuur in de stad, beheer, integrale aanpak.
Liefferink, E. 2005. Utrecht wil kosten en baten van zelfbeheer in beeld brengen. Groen 61(9): 30-33.
  Aandachtspunten: Utrecht, zelfbeheer.
Oost, J. 2007. Jongeren zoeken ruimte. Groen 63 (10): 34-39.
  Aandachtspunten: hangjongeren, ontmoetingsplekken.

Paulissen, M. 2009. speelbeleid: kinderen in de hoofdrol. Groen 65 (9): 38-39.

  Aandachtspunten: Oosterhout, duurzame speelomgeving, afstand speelplek-woonomgeving, kinderwensen.
Santegoeds, J. & D.J. Stobbelaar, 2012. Refrecteren op groene participatie processen. Groen 68 (7/8): 28-31.
  Aandachtspunten: methodiek voor begeleiding van participatieprocessen.
Santen, W. van & J. van Schaik 2008. 2 aan 2. Oase 18 (lentenr) 19-22.
  Aandachtspunten: Amsterdam, natuurspeeltuin, buitenschoolse opvang, participatie kinderen
Steen, R. van der 1999. Van Adelaarhofplein naar Adelaarhoftuin. Oase 9 (1): 2-5.
  Aandachtspunten: Utrecht, probleemwijk, bewonersparticipatie, omvorming/herinrichting.
Stobbelaar, D.J., 2012. Bewoners maken het groen. Landwerk. 100 p.
  Aandachtspunten: Handleiding, methode voor burgerparticipatie, in het groen.
Velde, Jan ter 1995. Meedoen in het groen: Samenwerking tussen overheid en burger bij beheer van de openbare ruimte. Schuyt & Co: 176 p.
  Aandachtspunten: Handleiding en voorbeelden voor bewonersparticipatie,
Wagemakers, H. & M. Evelein 2006. Het spoor laat buurtinitiatief ontsporen: de wilgenhof in Utrecht. Oase 16 (herfstnr): 16-19.
  Aandachtspunten: bewonersinitiatieven, bewonersparticipatie, zelfbeheer.
WeissMann, A. 2004. Bewoher werden Nachbarn. Stadt + Grün 53 (6): 42-50.
  Aandachtspunten: Sociale cohesie, bewonerpartitipatie, zelfbeheer.
Wijma, S. 2005. Hoe een saai grasveld een mooi onlandje werd: een natuurspeelplaats vlakbij het ouderlijk huis. Oase 15 (lentenr): 7-10.
  Aandachtspunten: Groningen, bewonersinitiatieven. proces.