Bloedbij
De bloedbij (4-15 mm) valt op door zijn roodgekleurde achterlijf. Daaraan heeft hij ook zijn naam aan te danken.
De bloedbij is een parasitaire bij en legt de eieren in het nest van andere bijen, voornamelijk groefbijen.
In Nederland zijn ruim 20 soorten bloedbijen waargenomen.