Boomhommel
Hommels zijn de meest opvallende wilde bijen. Door hun beharing kunnen ze niet met andere bijen worden verward. Vooral door de grote, pelsachtig behaarde en opvallend gekleurde koninginnen die al vroeg in het voorjaar vliegen. Vaak zijn ze door hun laag zoemend geluid ook duidelijk hoorbaar.
In Nederland komen 30 soorten voor. 9 soorten zijn parasitair (koekoek hommels) en leggen hun eieren in nesten van andere hommels.