Honingbij
Het zijn, afhankelijk van het ras, bruine, zwarte tot geelachtig gekleurde en matig behaarde bijen.
Het zijn het als hommels sociale bijen. Een bijenvolk kan uit 50.000 bijen bestaan. 1 koningin die de eieren legt, werksters en darren (mannetjes).
Veel mensen zijn bang voor honingbijen omdat ze kunnen steken. maar dat gebeurt zelden spontaan.