Een zweefvlieg
Een aantal zweefvliegen worden vaak voor (plooi)wespen aangezien, maar de vleugels zijn niet gevouwen en wespentaille ontbreekt. Ze zijn goed van wespen te onderscheiden door de zeer korte antennen
De larven van de zweefvlieg eten bladluizen. Samen met de larven van lieveheerbeestjes en ander insecten zorgen ze er voor dat bladluizen geen plaagdieren worden.
In Nederland zijn ruim 350 soorten zweefvliegen waargenomen