Bedrijfstuinen
Sommige bedrijven stellen hun personeel in de gelegenheid om in de pauzes hun conditie op peil te houden of te verbeteren. Ze hebben daarvoor een speciale ruimte met allerlei vernuftige fitnesstoestellen, met oefeningsschema's en een lekkere douche voor als je het circuit hebt afgewerkt. Een beetje lichaamsbeweging tussendoor is niet alleen goed voor de conditie maar werkt ook verfrissend op de geest. Wat het laatste betreft, is fitness niet de enige mogelijkheid. Om fris te worden kan je ook een straatje omgaan of een wandeling gaan maken in het park. Het zou mooi zijn als een bedrijf of bedrijvenpark dat over voldoende grond beschikt, die zou benutten voor een meer natuurlijker inrichting van deze ruimte. Behalve dat je een frisse neus haalt, is er dan ook nog iets te beleven in het groen. In de praktijk zijn de mogelijkheden aanwezig, maar heel vaak treffen we een architectonisch ontwerp van strakke en veelal nietszeggende structuren aan waar geen enkele geestverfrissende impuls van uitgaat. Dat het ook anders kan, zal aan de hand van enkele voorbeelden worden geïllustreerd. (Koster 1994)
Ook voor de bijen kunnen bedrijfstuinen veel betekenen; zowel bij een natuurlijke als een cultuurlijke inrichting. Deze pagina laat fragmenten zien van cultuurlijke beplantingen en een natuurlijke inrichting van de omgeving van bedrijven. Het gaat hierbij om tuinen die in 1970-1990 zijn aangelegd. Of deze nog bestaan is niet gecontroleerd. In het kader van biodiversiteit en gezondheid (lunchwandelen, mentale ontspanning) zouden op bedrijventerreinen meer van zulke natuurlijke elementen moeten worden aangelegd bij het toepassen van siergroen, zouden planten die bijen en vlinders aantrekken zoveel mogelijk moeten worden toegepast.
Vooral bij entrees kunnen sierplanten worden toegepast die bijen aantrekken. Enkele honderden soorten planten zijn darvoor becshikbaar (Zie link database op startpagina) Op de voorgrond Nepeta en Salvia. (Nunspeet 2002) ----
 
Provinciehuis Utrecht -- Natuurontwikkeling bij kantoortuinen, is dat niet wat ver gezocht? Een bezoek aan de provincietuin van het provinciehuis van Utrecht zal wellicht de twijfels hierover wegnemen. Ik wil echter niet verhullen, dat deze zeer fraaie tuin bij mij altijd tegenstrijdige gevoelens oproept. Enerzijds is het een tuin die ik al vele malen met plezier heb bezocht; een natuurtuin waar van alles te beleven is. Anderzijds probeer ik me voor te stellen hoe dit landschap van het Kromme-Rijngebied er uit zou zien als hier niet gebouwd zou zijn. (Koster, 1994)
 
Berdrijventerrein Ede
Deze bloemrijke strook is geen onderdeel van bedrijventuinen, maar informeel lijk het wel zo. Op de voorgrond gewoon duizendblad. Op de achtergrond Wouw (groengeel) die hier talrijk voorkomt. Wouw is een topplant voor bijen. (Ede 1996)
 
Bij regeringsgebouwen zijn poelen te realiseren. Als de oevervegetatie zich begint te ontwikkelen wordt het ook interessant voor bijen. Het gaat hier niet alleen om een bijdrage aan de natuur, maar ook om de belevingswaarde. (Bonn 1990)
 
Het KPGM-gebouwin Amstelveen heeft geen eigen tuin maar is in het natuurlijke openbaar groen van Amstelveen geïntegreerd. In de toekomst kan dat leiden tot een ecologisch waardevol park, waar ook bijen profijt van zullen hebben. (Amstelveen 1995)
 
Brand bierbrouwerij -- Ca. 1983 is bij de Brand bierbrouwerij in Wylre (Z-L) een kleine natuurtuin aangelegd. Er zijn hoogteverschillen aangebracht waardoor er droge en natte plekken aanwezig zijn. Bij de aanleg zijn veel soorten, waaronder veel bijenplanten uitgeplant. (Wylre 1993) Lees verder
 
Voor voorbijgangers is een informatiebord geplaatst. (Wylre 1991)
 
Bij het kantoor van groendienst (ONS) in Schiedam is een open, natte bosstrook aangelegd met onder meer Gewone dotterbloem en zomerklokje. Beide planten worden door bijen bezocht. (Schiedam 2002)
 
Deze tuin is te omschrijven als een soort water- en moerastuin. Er is een grote vijver die aan een kant heel grillig is aangelegd en waar het water in moerassige stroken overgaat. Er zijn hier zeker een tiental poelen gegraven. Het grootste gedeelte van de tuin wordt door oever- en moerasplanten gedomineerd. Esso-Beneluxkantoor, Breda 1992. Lees meer
 
Aan de oevers groeien ook soorten die interessant zijn voor bijen. (Breda 1992)
 
Een gedeelte van de bedrijventuin Esso Benelux aan de rand van Breda. Koninginnekruid en grote kattenstaart zijn hier geïntroduceerd en komen nu talrijk voor. Voor imkers is dit een interesante situatie.(Breda 1992)