Hofjes en binnenplaatsen ---- Overzicht plantensoorten voor kruidentuinen
Een hofje is meestal een gemeenschappelijke binnenplaats of binnentuin die omgeven is door kleine woningen. Ze kunnen worden onderverdeeld in liefdadigheidshofjes en arbeidershofjes. De liefdadigheidshofjes zijn in 13e tot 19e eeuw tot stand gekomen, de arbeidershofjes dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw en in het begin van de 20ste eeuw. In de huisjes in liefdadigheidshofjes woonden ouderen die het niet breed hadden. De arbeidershofjes boden huisvesting aan naar de stad getrokken arbeiders.
Tegenwoordig worden de hofjes door allerlei typen mensen bewoond: gezinnen, singles, jongeren en ouderen, laag geschoolde en hooggeschoolde. Soms is het reglement van vroeger nog steeds van toepassing. Dan mogen er alleen maar vrouwen wonen.
De meeste hofjes hebben een groene binnenplaats. De beplanting is er vaak gevarieerd, maar bestaat soms alleen uit rozen met heggetjes. Veel plantensoorten die er zijn aangeplant, zijn goed voor bijen. Bijenplanten zouden echter meer in hofjes kunnen worden toegepast.
Binnenplaatsen van kloosters
Een binnenplaats van een klooster wordt ook wel een kloosterhof genoemd. Vaak is dat een kruidentuin met een oude historie. De kruiden die er werden gekweekt, werden vaak voor geneeskrachtige of religieuze doelen gebruikt. Als deze kruiden in bloei staan worden de meeste daarvan door bijen bezocht. Veel van deze kruiden of combinaties daarvan kunnen ook in tuinen worden toegepast. Alleen al om de geur is dat zeker aan te raden.
Nieuwe hofjes
De omsloten tuinen van hofjes hebben een positief effect op de leefbaarheid. Voor de leefbaarheid zouden er meer hofjes moeten worden gebouwd, groene elementen van de oude hofjes en kloostertuinen kunnen daarbij op een eigentijdse wijze worden toegepast.
 
Wildemanshofje Alkmaar -- Dit hofje van hoge cutuurhistorische waarde bevat nauwelijks drachtplanten. De lindes zullen niet of in zeer beperkte mate bloeien. Tegen de tijd dat de rozen vervangen moeten worden zijn enkelbloemige rozen een goed alternatief en zeker niet minder mooi. (Alkmaar 1996)
 
Hofje Haarlem - In dit hofje zijn verschillende bijenplanten aangeplant, maar voor wilde bijen is meer mogelijk. Misschien bij de eerstvolgende renovatie van de border. (Haarlem 2007).
 
Hofje Noblet Haarlem -- In deze tuin zijn verschillende bijenplanten aangeplant. Verschillende soorten geraniums, herfstanemonen en stokrozen, voor wilde bijen zijn meer soorten planten noodzakelijk. Het plaveisel is hier een potentiële nestgelegenheid voor wilde bijen . (Haarlem 2007)
 
Hofje Noblet Haarlem - van een ander standpunt gefotografeerd. (Haarlem 2007)
 
Entree Bruntskameren - Dit is een van de meest bloemrijke hofjes van Utrecht. Veel bijenplanten zijn hier toegepast. Op de voorgrond ondermeer oostindische kers. ( Utrecht 2009)
 
Overzicht hofje Bruntskameren - Links groeien enkelbloemige sierrozen, rechts vooral stokroos; rechtsonder Astilbe, maar die trekt alleen bijen aan op vochtige bodems. (Utrecht 2009)
 
Achterkant hofje Bruntskameren - onder meer rode zonnehoed op de voorgrond. Dit hofje demonstreert dat in principe alle soorten bijenplanten kunnen worden toegepast, maar het sortiment heeft wel een sterke overeenkomst met die van Kloostertuinen. (Utrecht 2009)
 
De Pandhof bij de Dom - een typisch voorbeeld van een kloosterhof. Veel bijen planten zijn hier aangeplant, maar veel wilde bijen komen hier niet voor. (Utrecht 2007)
 
Deze kloosterhof bij de Mariaplaats bevat(te) vooral planten die aan Maria zijn gewijd (Madona planten); hier groeien ook veel planten die wilde bijen aan kunnen trekken. (Utrecht 2009)
 
Fragment kloosterhof bij de Mariaplaats (Utrecht 2009)
 
Deze oude kloosterkruidentuin bevat meer dan 100 soorten kruiden de meeste zijn tijdens de bloei ook goed voor wilde bijen. (Ter Apel 1997)