Tuinen
Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen voor bloembezoekende insecten. Tuin is zo ruim begrip dat het nauwelijks beknopt is te definiëren of te omschrijven. Hier wordt het omschreven als een met planten begroeid, afgegrensd stuk grond bij een huis, een gebouw, in een park, op een landgoed, op een complex van tuinen of ergens buiten de stad midden in het agrarische landschap. Deze tuinen zijn meestal bedoeld als ontspanning, maar kunnen ook worden gebruikt voor veel andere functies zoals meditatie, therapie, dagverblijf, educatie, expositie, waterretentie, en beleving.
In deze tuinen kunnen allerlei typen bijenplanten worden toegepast. Meestal worden er exotische planten of cultivars gebruikt, maar een groot deel van de inheemse planten kunnen ook goed als sierplant worden gebruikt. In tuinen die ecologisch worden beheerd zijn ook “natuurlijke” vegetaties mogelijk. In ieder tuin in wat voor stijl en met welke functie dan ook kunnen planten worden toegepast en vegetaties worden ontwikkeld die bijdrage aan algemene biodiversiteit en het bevorderen van bestuivende insecten in het bijzonder. In al deze tuinen kan ook nest gelegenheid voor wilde bijen worden gemaakt en grote tuinen of volkstuincomplexen kan er ook ruimte worden gemaakt voor een bijenstal. Op deze pagina worden voorbeelden getoond van tuinen bij of op: woonhuizen, volkstuincomplexen, bedrijven, woningen voor ouderen, kastelen, landgoederen en daken.