Volkstuinen
In Nederland liggen ongeveer 250.000 volkstuinen (totaal ca. 3.500). De volkstuin is lang geleden begonnen als moestuin, om de stedeling van gezond en vers voedsel te voorzien. Vanaf 1945 zijn de volkstuinen meer en meer siertuinen geworden, waar men naar rust zoekt in een steeds drukker wordende stad. Tegenwoordig krijgen steeds meer volkstuincomplexen een parkachtige inrichting en worden opengesteld voor publiek, waardoor de tuinen een recreatieve functie krijgen voor een groter deel van de bevolking dan alleen de eigenaren. Volkstuinen zijn van belang voor de stedelijke leefomgeving en hebben voor veel stadsbewoners een belangrijke betekenis. Vanuit die optiek is in de Nota Ruimte een verzoek aan gemeenten opgenomen om volkstuinen bij herstructurering zoveel mogelijk te ontzien en de aanleg van nieuwe volkstuinen te stimuleren.
Zowel voor honingbijen als voor de wilde bijen vormen deze tuinen een enorm foerageer/drachtgebied. Vrijwel alle soorten planten die op www.drachtplanten.nl staan kunnen op volkstuinen worden toegepast.
Op veel volkstuincomplexen zijn ook bijenstanden aanwezig. De mogelijkheid om honingbijen op volkstuincomplexen te stationeren moet zo goed mogelijk worden benut. Vooral ook omdat ze de drachtpauzes kunnen overbruggen.
Maatvoering
Evenals dat onder natuurlijke omstandigheden het geval kan zijn, kunnen ook in tuinen op enkele meters combinaties van inheemse soorten worden toegepast. Hoe groter de oppervlakte des te groter de mogelijkheden. Dit geldt nog sterker voor struiken en bomen. De meeste struiken worden meer dan 6-8 m breed in een periode van ca. 10 jaar. Dus moet er geregeld worden gesnoeid.
 
Voor veel mensen is het telen van groenten nog steeds een economische noodzaak of ze doen het om de gezondere producten die ze zonder gif of kunstmest tot stand komen. (Arnhem 1995)
 
Veel volkstuinen hebben een gemende teelt van zowel groente als bloemen. maar hier groeien ook veel planten die door wilde bijen worden bezocht, onder meer bessen, goudsbloem en venkel. Als er niet overal wordt gespit en geen pesticeden worden gebruikt is het zeker een tuin voor wilde bijen. (Manchester 2005)
 
Al decennia lang worden volkstuinen als siertuin ingericht en worden al dan niet clandestien als buitenverblijf gebruikt. Deze bosachtige beplanting biedt ook nestgelegenheid voor wilde bijen. (Amsterdam-Noord 1995)
 
Op schooltuinen komen bijenplanten meestal talrijk voor. Op zulke terreinen kan educatie over bijen mogelijk een nieuwe generatie imkers opleveren. (Schiedam 2003). Dit tuinen complex is op venige grond, veel wilde bijen komen hier niet voor. Op zandgrond is de kans aanzienlijk groter.
 
Bijenparken in combinatie met volkstuinen zou een gewoonte moeten worden. Hierbij moeten niet alle volken op een plek worden opgesteld, maar liefst zoveel mogelijk verspreid om de kans op besmettelijke zieken te verkleinen. (Amsterdam-Noord 1995). Vooral op oudere volkstuin complexen komen ook allerlei elementen voor die als nestgelegenheid kunnen dienen zoals afrasteringspaaltjes, bamboe bonenstaken.
 
Een bijenstal op en volkstuinencomplex, in deze situaties zijn hommels ook vaak talrijk aanwezig. (Amsterdam-Noord 1995)
 
Op dit nieuwe volkstuincomplex mogen geen pesticiden worden gebruikt. Er is een informatiebord geplaats voor de gebruikers van dit speciale park. Op alle volkstuincompexen in Nederland zou ook een informatiepaneel moet komen over bijen. De Volkstuinders die 3500 ha tuin in beheer hebben kunnen voor bijen veel beteken. (De Wolden 2003)
 
Volkstuinen als mini-park - Langs een rondweg heeft de gem. Amsterdam een klein volkstuincomplex aangeleg, die tevens gebruikt moet wordt als wandelpark. Kleine perceeltjes zijn verhuurd aan de bewoners van de aanliggende woonwijk. Groente wordt hier nauwelijks geteeld. Het is een en al siertuin met veel bijenplanten. In 2000 was het hier een zee van wilde bijen. (Amsterdam-Noord 2000)
 
Een volledige bloementuin - Verder als vorige foto. Meer informatie naar volkstuinders kan er toe leiden dat meer van zulke bijenvriendelijke tuinen ontstaan. (Amsterdam-Noord 2000)
 
Een volkstuin voor met bijen en vlinderplanten vanuit een andere gezichtshoek