Heeft de urban greener een rol bij burgerparticipatie?

Het werk gebied van de urban greener
 
Biodiveristeit door sortiment en vegetatiestructuur
   
Isolatie door klimop Bomen bufferen de warmte
   
Hergebruik van stenig materiaal
   
vegetatiemuur griftpark Utrecht Muur met mos
   
Berging van water in een gemeenschappelijk binnentuin en een natuurspeeltuin
   
Vergroening van stenige plaatsen
   
   
Dode boom als speelplek Een stenen wal als speelplek (Bottendaal
   
Gemeenschappelijke tuin Bikkekshof Gemeenschappelijke tuin Culumborg
   
Dakbegroeiingen
   
Floatlands Watertuinen