Wat is een urban greener ?
Een  urban greener is een persoon die met toepassingen van planten stadsecologische doelstellingen moet realiseren of daar aan bijdragen.  Dat zijn meestal personen met een groene opleiding. Dat kan zijn op het gebied van onderzoek, beleid en praktijk. Het laatste is het domein van groene mbo-ers. Lees: praktijkdeskundigen op de werkvloer.
Stadsecologie heeft betrekking op biotische, abiotische en sociale aspecten in de bebouwde omgeving. Stadsecologische thema's zijn:
Biodiversiteit Groenbeheer op vegetatiekundige grondslag en gericht op vegetatiestructuur; het aanleggen van groene landschapselementen zoals tuinen, plantsoenen, begraafplaatsen etc. waarbij rekening wordt gehouden met diergroepen zoals bijen, vinders, insecten in het algemeen en gewervelde dieren van droge en natte milieus. Dus habitatvariatie in het algemeen.
CO2 vermindering
Isolatie door middel van dak- en muurbegroeiingen; het planten van bomen om in de zomerairconditioning zo veel mogelijk tegen te gaan.
Hergebruik
Gebruik van sloopafval en materialen die vrijkomen bij renovaties: zand, grond, stenen en tegels van afgeschreven plaveisel.
Klimaat Waterretentie/vasthouden van water, temperatuur als bij Co2-vermindering + het planten van bomen.
Sociaal Stimuleren en begeleiden van burgerinitiatieven die gericht zijn op stadsecologische doelstellingen (groen opbouwwerk).
Speelplaatsen Groene(natuur) speelplaatsen voor kinderen waarbij rekening wordt gehouden met de andere stadsecologische thema's.
Vergroening Vergroening in het algemeen o.m. van groenarme woonwijken, van dicht betegelde tuinen en andere plekken.
Waterkwaliteit Aanleggen van floatlands, watertuinen, watereilanden, natuurzwembaden, natuurzwemvijvers in combinatie met waterretentie en waterkwaliteit
Integratie Urban greeners moeten de leefomgeving vergroenen en dat integreren met verschillende (stads)ecologische doelstellingen in relatie tot biodiversiteit in het algemeen.