Burgers nemen het heft in handen
Burgerinitiatieven nemen steeds meer toe en vaker wordt het werk dat op het terrein van de echte hovenier ligt door burgers overgenomen. In de toekomst zal dat steeds meer het geval zijn.
Structureel begon in Nederland burgerparticipatie in het groen rond 1966 met de Le Roy-Tuin aan de President Kennedylaan in Heerenveen. De bewoners werden bij het plan en de beplanting betrokken en er werd op grote schaal gebruik gemaakt van stenen en stukken muur van gesloopte huizen en afgeschreven plaveisel. Dit was het beging van hergebruik van materialen in tuinen en openbaar groen. Varianten daarvan volgde in andere steden. onder meer in Ede, Groningen en Utrecht. De natuur kreeg hier meer ruimte en het gebruik van bestrijdingsmiddelen was taboe.
Hergebruik van stenig sloopafval was ook duidelijk zichtbaar in de gemeenschappelijk tuinen Bottendaal in Nijmegen en gemeenschappelijke binnentuinen in het Spijkerkwartier te Arnhem. Kinderen konden hier spelen en klauteren. Een activiteit waar op andere plekken in de woonwijk geen ruimte voor was. Ook hiermee hield Le Roy rekening. In zijn ontwerp nam hij  groene speelplekken voor kinderen op, want dat is iets waar kinderen behoefte aan hebben..
Het te kort aan groene speelplekken voor kinderen heeft de laatste decennia veel aandacht gekregen. De noodklok werd geluid door Richard Louw met het boek, ‘Het laatste kind in het bos' In het zelfde jaar verscheen ook het boek 'Vrij spel voor natuur en kinderen'. Speelplekken kunnen weer worden gecombineerd met andere thema's zoals waterretentie, hergebruik van materialen en biodiversiteit. Natuurspeeltuinen zijn daar geschikt voor. Ook dat is een thema voor burgerparticipatie.
Een woonwijk waarin al deze aspecten zijn geïntegreerd is (eco wijk) Lanxmeer in Culemborg. De bewoners onderhouden hier in nauwe samenwerking met de gemeente de openbare ruimte die nog het meest lijkt op een gemeenschappelijke tuin. Op veel plekken is er geen afscheiding tussen de privé tuinen en de openbare ruimte. De hele tuin wordt op basis van ecologische principes beheerd. Vrijwel alle functies die deze openbare ruimte kan vervullen worden vervuld: biodiversiteit, sociale cohesie, spelen, waterretentie, hergebruik. http://www.eva-lanxmeer.nl , : http://www.eva-lanxmeer.nl/over/inspiratie/folder
In Nederland, maar ook in ander landen, wordt er bij steden een zeker onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitengebied. Er is geen land ter wereld waar deze gebieden zo sterk functioneel aan elkaar verbonden zijn. Vooral in overgangsgebieden, heeft de urban greener ook een taak. In het Artikel van Ruud Otten (2017) wordt een methode aangegeven  hoe dat kan worden gerealiseerd.