Groen opbouwwerk
Niet in alle gemeenten en woonwijken ontstaat spontaan burgerparticipatie dat in zelfbeheer moet uitmonden spontaan. Vaak moet dat worden gestimuleerd. De wijze waarop dat gebeurt, heeft zijn wortels in het opbouwwerk.
Aan opbouwwerk ligt samenlevingsopbouw  ten grondslag. In Nederland begon dat in Drenthe. waar in 1925 'Stichting Opbouw Drenthe, werd opgericht. En vooral voor het voetlicht werd gebracht door het boek. Maatschappelijk Opbouwwerk (Boer, J, 1960). 
Opbouwwerk is meestal gerelateerd aan woonwijken met bewoners met lage inkomens en hoge werkeloosheid. Het is vooral gericht om problemen die daar uit voortvloeien te verzachten en in zeer gunstige gevallen op te lossen. Dat lukt alleen als de bouwwerker een goede relatie heeft met de bewoners in de woonwijk.
In 1992 lanceerde ik op de Floriade van Zoetermeer de term 'groene opbouwwerker'. Dat werd toen voor kennisgeving aangenomen. Samen met buurt of wijkbewoners vergroen je de omgeving waarmee je ook de sociale consistentie vergroot. Dat concept leefde bij meer personen. In Nederland werd relatie vergroening en opbouwwerk door Jan te Velde (1995) goed in beeld gebracht. In Arnhem werd rond 2010 een groene opbouwerker aangesteld voor de Woonwijk Klarendal. Maar dat was van tijdelijke aard. In andere steden zijn groene opbouwwerkers actief onder meer in Amsterdam en Zoetermeer. In andere verbanden kan de doelstelling en de methodiek van groen opbouwwerk ook een rol spelen. Onder meer in  het proces van urban greening, dat is meer een missie  dan een methode