Groen opbouwwerk en urban greening
Groen opbouwwerk ondersteunt bewoners van buurten en woonwijken in gemeenten met "groene" initiatieven. De leefbaarheid van de woonomgeving staat hierbij op de eerste plaats.
Groen opbouwwerk maakt onder meer een sociale kaart van alle actuele en potentiële belanghebbenden. De vraag is dan steeds wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze ten opzichte van een bepaald project of idee. De kunst hierbij is machtsfactoren uit te schakelen en processen op grond van argumenten te sturen. Het betekent onder meer dat dominantie van bepaalde actoren (deelnemers) wordt voorkomen en dat meer bedeesde personen gelijke kansen krijgen om het woord te voeren. De centrale vraag is steeds welke verschillen zijn oplosbaar en welke vatbaar voor compromissen. Zonder het laatste is een project gedoemd te mislukken.
Als we alle initiatieven sinds 1960 bekijken, is er niets nieuws onder de zon. Het gaat steeds om samenwerking tussen bewoners en gemeenten. Al dan niet ondersteund door ontwerpers of hoveniers. Een ding is duidelijk. Door gebrek aan deskundigheid, liepen vooral in het begin veel tuinen vrij snel terug. De snelheid van vergrassing of verruiging had vaak een demotiverende effect. Hier ligt ook een belangrijke rol voor urban greeners.