Rol van de urban greener
Bij het aansporen en realiseren van vergroening kan een urban greener een belangrijke rol spelen. Een urban greener kent de mogelijkheden, weet hoe ze duurzaam gerealiseerd kunnen worden. De rol van de urban greener kan worden afgebakend met groene vakkennis, maar door scholing  ook worden verrijkt met sociale vaardigheden.  We komen dan het terrein van het groene, (stadsecologische)  opbouwwerk. Dus  gerelateerd aan biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid, hergebruik van materialen, stadslandbouw, spelen etc.  Een urban greener kan bijdragen aan ontwerp, aanleg en beplantingskeuze die het beste bij de bodem en de doelstelling past en  kan bewoners  begeleiden of adviseren bij het onderhoud.
Het werkveld van urban green is een holistische discipline. Vanuit de professionele kant gezien steunt een duurzaam landschap met voldoende ruimte voor biodiversiteit op drie" pijlers" onderzoek, beleid en uitvoering. De laatste pijler is het domein van de multidisciplinaire praktijkdeskundigen. Door middel van grondbewerking, materiaalgebruik en de toepassing van planten moeten verschillende samenhangende stadsecologische doelstellingen worden gerealiseerd.  . Een urban greener moet dat op de werkvloer in elkaar vlechten of burgers hierbij begeleiden. De basis voor dit ecologische vlechtwerk wordt gelegd in het groene mbo-onderwijs.