Literatuur
Aalbers, C., 2005. Bewonersinbreng in Amsterdam-Osdorp en in Rotterdam-Noord. Groen 61 (9): 8-13.
Aalbers, C., 2015. Burgers werken snel en informeel. Groen 71 (3):42-45.
Adrichem, M., 2010. Metamorfose van rrn straat naar een tuin. Groen 66 (10):34-37
Adrichem, M., 2013. Vlindertuin door bewonersinitiatief. Groen 69 (1): 13-17.
Anonymus, 2016. Elkaar inspireren om het maximale resultaat te bereiken. Groen72 (9):42-45.
Boukema. F. & P.V. McInTyre, 2002.Louis G. Le Roy, Natuur Cultuur Fusion. NAi Uitgevers: 110 pp.
Dekking, A., 2018. Stadslandbouw groeit explosief en veelzijdig. Groen 74 (4): 34-37.
Hirsch, H. & A. van Loon, 2016. Levende speelplekken: bomen in het middelpunt. Bomenstichting. 110p
Koster, A., 1994. De groene omgeving, een bijdrage aan een gezonde samenleving. Schuyt en Co, 184 pp
Koster, A., 1998. Van tegeltuin tot lusthof. Een verkenning van de mogelijkheden voor groen en natuur in groenarme straten, buurten en compacte woonwijken of Vinexlocaties. IBN-Rapport. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek, Wageningen. 391: 41 p.
Koster, A., 2015. 35 jaar beheer van bloembezoekende insecten: maak het niet moeilijker dan het is. Groen 71 (2): 26-29.
Koster, A., 2018. Deskundige groene mbo'ers terug van weggeweest. Groen74 (6): 30-33.
Koster, A., 2019. Plantenvademecum voor wildebijen. vlinders en biodiversiteit in tuinen. Fontaine uitgevers. in prep.
Krikhaar, N. 2015. Bouwstenen voor groene anarchie. Groen 71 (3): 4-7.
Kruit, J. & N. Krikhaar, 2015. Bewoners zorgen voor het beheer van het ecologisch groen. Groen 71 (3): 34-37.
Kuindersma, W. & T.A. Selnes, 1999. Natuur als Leefomgeving: Natuur in de zelfsturende samenleving; een verkenning van mogelijkheden. Reeks Operatie Boomhut nr. 4. DLO Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek. 93 pp.
Kuipers, V., 2005. Met bewoners een straat inrichten. Groen  61 (9): 20-23.
Lans, Jos Van der 1995. De onzichtbare samenleving: Beschouwingen over de publieke moraal: de staat van de staat. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn: 139 p. (45-60)
Leufgen, W. & m. van Lier. Vrij spel voor Natuur en kinderen. Jan van Arkel. 251 pp.
Lieferink, E., 2005. Utrecht wil kosten en baten van zelfbeheer in beeld brengen. Groen 61 (9): 30-33.
Louw, R., 2007. Het laatste kind in het bos. Hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur. Jan van Arkel. 383 pp.
Otten, R. 2017. Beleefbare verbinding tussen stad en land. Groen 73 (7): 31-37.
Pleijte, M., 2015. Nog eens de Casus Eva Lannxmeer. Groen 71 (3): 38-41.
Roy, L. Le, 1973. Natuur uitschakelen, natuur inschakelen. Ank-Hermes. 205 pp.
Stobbenlaar, D. j., 2012. Bewoners maken het groen. Landwerk; 100 pp
Velde, Jan ter 1995. Meedoen in het groen: Samenwerking tussen overheid en burger bij beheer van de openbare ruimte. Schuyt & Co: 176 p