35 jaar beheer van bloembezoekende insecten: foto's van vlinders

In 1989 schreef ik vanuit de Adviesgroep Vegetatiebeheer in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het rapport: 'Stedelijk groen natuurlijker. Hierin gaf ik mijn eerste overzicht van planten voor enkele groepen bloembezoekers: bijenplanten, drachtplanten en vlinderplanten. Vlinders werden tijdens inventarisaties nauwelijks op soort genoteerd. Dat is ook zo gebleven. zie www.denederlandsebijen.nl. Bijenbeheer is insectenbeheer.

Kleine vuurvlinder op grijskruid

Vrijwel alle planten die nectar leveren, worden door vlinders bezocht. Het beheer van bijen is eigenlijk synoniem met het beheer van bloembezoekende insecten in het algemeen. Vooral als het beheer gefaseerd en gedifferentieerd wordt uitgevoerd, Net als bijen vliegen dagvlinders het liefst op warme zonnige plekken.

Bij het fotograferen van bijen wordt ik geregeld geconfronteerd met vinders die vaak ongewenst in beeld komen. Je moet behoorlijk wat moeten doen om een wilde bij goed voor de lens te krijgen. Als er dan een vlinder op een bloem landt moet je weer opnieuw beginnen. Maar als de vlinder er dan toch zit, is een foto, vaak als troostprijs,  snel gemaakt. Ter gelegenheid van het artikel “35 jaar beheer van bloembezoekende insecten” is op deze pagina het resultaat van de vlinderfoto's  geplaatst.
Zie Koster, 2015: Groen ( Vakblad voor ruimte in stad en landschap) 71 (2): 26-29.

 

 
Gehakkelde aurelia op dropplant
 
Gehakkelde aurelia op Klimop
 
Gehakkelde aurelia op vlinderstruik
 
Gehakkelde aurelia op Aster ageratoides
 
Citroenvlinder op Dropplant
 
Citroenvlinder op vlinderstruik
 
Groot geaderd witje op rode spoorbloem
 
Klein koolwitje op grote kattenstaart
 
Klein koolwitje op beemdkroon
 
Oranje luzernevlinder op
 
Oranje luzernevlinder op vlasbekje
 
Oranje luzernevlinder op vlasbekje (zuigt nectar via een een gat in het honingspoor dat door hommels is gemaakt (inbraak)
 
Oranje luzernevlinder op rode klaver
 
Oranjetip op pinksterbloem
 
Oranjetip op pinksterbloem
 
Koninginnepage op slangenkruid
 
Koninginnepage op vlinderstruik
 
Koninginnepage op vlinderstruik
 
Koninginnepage op vlinderstruik
 
Atalanta op Aster ageratoides
 
Atalanta op Klimop
 
Koninginnepage op bergamotplant
 
Dagpauwoop op Aster agreratoides
 
Dagpauwoog op kogeldistel
 
Distelvlinder op luzerne
 
Ditselvlinder op bruidsbloem (Deutzia hybride 'Strawberry Fields')
 
Distelvlinder op vlinderstruik
 
Kleine vos op zevenblad
 
Kleine vos op slangenkruid
 
Landkaartje op koninginnekruid
 
Groot dikkopje op akkerdistel
 
Groot dikkopje op Beemdkroon
 
Zwartsprietdikkopje op gewoon duizendblad
 
Zwartsprietdikkopje op gewoon duizendblad
 
Groot dikkopje op vogelwikke
 
Een dikkopje op korenbloem
 
Groot dikkopje op wilde liguster
 
Een dikkopje op gewone ossentong
 
Groentje op eenstijlige meidoorn
 
Boomblauwtje op de top van grote kattenstaart
 
Een blauwtje op wondklaver
 
Icarusblauwtje op moerasrolklaver
 
Icarusblauwtje op gewone rolklaver
 
Icarusblauwtje op struikhei
 
Icarusblauwtje op heelblaadjes
 
Icarusblauwtje op kruisdistel
 
Icarusblauwtjes op gewone ossentong
 
Kleine vuurvlinder op zandblauwtje
 
Kleine vuurvlinder op aster ageratoides
 
Kleine vuurvlinder op aster ageratoides
Kleine vuurvlinder op kruisdistel
 
Argusvlinder op grote kattenstaart
 
Bontzandoogje op koninginnekruid
 
Bruinzandoogje op boerenwormkruid
 
Bruin zandoogje op boerenwormkruid
 
Bruinzandoogje op heelblaadjes
 
 
Heideblauwtje op lamsoor
 
Heideblauwtje op struikhei
 
Heideblauwtje op Zeeaster
 
Koevinkje op koninginnekruid
 
Koevinkjes op koninginnekruid
 
Oranje zandoogje op akkerdistel
 
Oranje zandoogje op akkerdistel
 
Oranje zandoogje op kruisdistel
 
Oranje zandoogje op boerenwormkruid
 
Oranje zandoogje op boerenwormkruid
 
Hooibeestje op gewone ossentong
 
Hooibeestje op struikhei
 
Duinparelmoervlinder op knikkende distel
 
Grote parelmoervlinder op knikkende distel
 
Grote parelmoervlinder op gewone ossentong
 
Grote parelmoervlinder op rode klaver
 
Grote parelmoervlinder op rode klaver
 
Grote parelmoervlinder op vogelwikke
 
Grote parelmoervlinder op gewone ossentong
 
 
Glasvleugelpijlstaart op Rode spoorbloem
 
Glasvleugelpijlstaart op Rode spoorbloem