script language="Javascript1.2">
Goudveil-essenbos---
Dit lint- en puntvormige bostype of wellicht beter gezegd boselement komt bij bronnen en langs bronbeken voor. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in het Bunderbos, in het heuvelgebied bij Nijmegen, landgoed Middachten bij de Steeg en het heuvelgebied in Twente. Rond de regio Arnhem maakt dit bostype deel uit van het stedelijk groen! Een reden te meer om het hier te noemen. Dit bos is niet aan te leggen, en waar de mogelijkhden zich voordoen kan het beter vanzelf ontstaan.
Dit bostype ligt meestal op leemhoudende tot lemige bodems of op beekklei, in een landschap dat gekenmerkt wordt door een sterk reliëf. De bodem wordt gevoed door basenrijk (pH6-7,5) en zuurstofrijk bronwater. Door de hoge pH vindt er steeds een snelle mineralisatie van organische stof plaats.
 
Kenmerken goudveil-essenbos---
Bodem: Nat (bronwater met constante temperatuur van rond 10 graden) Voedserijk Lemig, leem, beekklei, al dan niet met een venige bovenlaag pH6-7,5 weinig strooisel
* Houtige drachtplanten
Bomen - hoofdhoutsoorten: zwarte els, gewone es
Begeleidende soorten: gewone esdoorn*, zomereik, (zomerlinde*)
Struiken: hazelaar*, gelderse roos*, grauwe wilg*, framboos*. Vaak bramen*
Lianen: hop, klimop*, wilde kamperfoelie*.
Kruidlaag - nectar en stuifmeelplanten: kenmerkende soorten: knikkend nagelkruid, boswederik. -- Overige soorten: bittere veldkers, bosandoorn, bosanemoon, bosvergeet-mij-nietje, boswederik, dagkoekoeksbloem, dotterbloem, geel nagelkruid, gele dovenetel, gewone berenklauw, gewone hennepnetel, groot heksenkruid, groot springzaad, grote wederik, koninginnenkruid, kruipende boterbloem, kruipend zennegroen, hondsdraf, moerasspirea, muskuskruid, penningkruid, robertskruid, slanke sleutelbloem, speenkruid, watermunt, witte klaverzuring, wijfjesvaren, zevenblad.
Geen bijenplanten: kenmerkende soorten: paarbladig goudveil, verspreidbladig goudveil, hangende zegge, reuzenpaardenstaart. -- Overige soorten: bittere veldkers, bosbies, bosveldkers, drienerfmuur, gevlekte aronskelk, grote brandnetel, kleefkruid, moeraszegge, ruw beemdgras, ruwe smele, schaduwgras, witte klaverzuring, wijfjesvaren.
Beheer: Dit bostype wordt uitsluitend in stand gehouden door bronwater van goede kwaliteit. Verdroging en verontreiniging van bodemwater moet worden voorkomen. Locaal, onder meer in de regio Arnhem, is dit bostype door spontane bosontwikkeling langs beken uit te breiden.
 
Foto's
Fragment goudveil-essenbos -- Vooral in Nederland is het goudveil-essenbos beperkt tot kleine plekken en smalle linten langs de randen van bosbeken. (Rijk van Nijmegen 2006)
 
Goudveil met stromend grondwater -- Stromend grondwater is een voorwaarde voor goudveil. (Beek 2006)