Bomen: boomlaag
Hoofdhoutsoorten
Gewone esdoorn
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Roodgatje
  Vosje
  Witbaardzandbij
  Rosse metselbij
Begeleidende soorten
Hollandse linde
  Zandbijen
Winterlinde
  Zandbijen
Zoete kers
  Gewone dwergzandbij
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Roodgatje
  Vosje
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
  Rosse metselbij
Zomerlinde
Minder karakteristiek
Noorse esdoorn
  Grijze rimpelrug
  Viltvlekzandbij
  Rosse metselbij
Witte paardenkastanje
Tamme kastanje
 
Heesters: struiklaag
Aalbes
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Rosse metselbij
Eenstijlige meidoorn
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
Gele kornoelje -
  Roodpotige groefbij
Gelderse roos -
  Goudpootzandbij
  Roodgatje
  Vosje
  Zwartbronzen zandbij
Gewone braam -
  Brilmaskerbij
  Kortsprietmaskerbij
  Poldermasker
  Gewone maskerbij
  Weidemaskerbij
  Tuinmaskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Tweekleurige zandbij
  Grasbij
  Gewone dwergzandbij
  Roodpotige groefbij
  Parkbronsgroefbij
  Gewone geurgroefbij
  Gewone franjegroefbij
  Glanzende bandgroefbij
  Rosse metselbij
  Gewone behangersbij
Hondsroos
  Asbij
  Grasbij
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
Hulst -
  Roodgatje
  Vosje
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
  Rosse metselbij
Kruisbes
  Gewone dwergzandbij
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Rosse metselbij
Rode kornoelje
  Goudpootzandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
  Groefbijen
Sleedoorn
  Asbij
  Grasbij
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Gehoornde metselbij
  Rosse metselbij
Spaanse aak
  Witbaardzandbij
  Tweekleurige zandbij
  Meidoornzandbij
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Vosje
  Sporkehoutzandbij
  Gewone dwergzandbij
  Viltvlekzandbij
  Grijze rimpelrug
  Rosse metselbij
Sporkehout (Vuilboom) -
  Sporkehoutzandbij
  Valse rozenzandbij
Tweestijlige meidoorn -
  Gewone dwergzandbij
  Grasbij
  Roodbuikje
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Vosje
  Zwartbronzen zandbij
Vogelkers
  Asbij
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Vosje
  Wespbijen
  Bloedbijen
Wegedoorn
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Vosje
  Witbaardzandbij
Wilde kardinaalsmuts -
Wilde liguster -
  Roodgatje
  Zilveren fluitje
Wilde lijsterbes
  Roodgatje
   
Lianen en klimplanten
Bosrank
  Gewone geurgroefbij
Klimop -
  Klimop zijdebij
Wilde kamperfoelie -
   
Kruiden: kruidlaag
Akkerkool
  Roodpotige groefbij
  Biggenkruidgroefbij
  Gewone franjegroefbij
  Gewone geurgroefbij
  Langkop smaragdgoefbij
  Matte bandgroefbij
  Grote bladsnijder
  Tuinbladsnijder
  Tweekleurige zandbij
  Gewone dwergzandbij
  Gewone maskerbij
  Tuinmaskerbij
Boeren krokus
Bosandoorn
  Andoornbij
  Grote wolbij
Bosvergeet-mij-nietje
  Rosse metselbij
Dagkoekoeksbloem
  Viltvlekzandbij
  Gewone dwergzandbij
  Gewone sachembij
  Groefbijen
Daslook
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
  Groefbijen
  Rosse metselbij
Donkere ooievaarsbek
  Tweekleurige zandbij
Fluitenkruid
  Fluitenkruidbij
  Asbij
  Gewone dwergzandbij
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Meidoornzandbij
  Roodgatje
  Variabele zandbij
  Viltvlekzandbij
  Witbaardzandbij
  Witkopdwergzandbij
  Zwartbronzen zandbij
  Roodpotige groefbij
  Berijpte geurgroefbij
  Gewone geurgroefbij
  Glanzende groefbij
  Ingesnoerde groefbij
  Langkopsmaragdgroefbij
Gele anemoon
  Tweekleurige zandbij
  Groefbijen
Gewone berenklauw
  Fluitenkruidbij
  Asbij
  Gewone dwergzandbij
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Meidoornzandbij
  Witbaardzandbij
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Wimperflankzandbij
  Zilveren zandbij
  Zwartbronzen zandbij
  Roodpotige groefbij
  Gewone dwergzandbij
  Matte bandgroefbij
  Breedkaakgroefbij
  Gewone franjegroefbij
  Gewone maskerbij
  Kortsprietmaskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Tuinmaskerbij
  Rosse metselbij
Gewone hennepnetel
  Grote wolbij
Gewone vogelmelk
Gewoon sneeuwklokje
Holwortel
  Gewone sachembij
  Rosse metselbij
Hondsdraf
  Grasbij
  Roodgatje
  Vosje
  Witkopdwergzandbij
  Gewone sachembij
  Bruine rouwbij
  Blauwe metselbij
  Rosse metselbij
  Roodpotige groefbij
  Gewone geurgroefbij
Knopig helmkruid
  Groefbijen
Kruipende boterbloem
  Ranonkelbij
  Gewone dwergzandbij
  Grasbij
  Tweekleurige zandbij
  Viltvlekzandbij
  Gewone geurgroefbij
  Parkbronsgroefbij
  Gehoornde metselbij
  Rosse metselbij
  Gewone sachembij
Lamium album
  Gewone sachembij
Look zonder look
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Viltvlekzandbij
  Halfgladde dwergzandbij
Maarts viooltje
Robertskruid
  Witbaardzandbij
  Tweekleurige zandbij
  Gewone geurgroefbij
  Rosse metselbij
Speenkruid
  Asbij
  Grasbij
  Grijze rimpelrug
  Roodgatje
  Tweekleurige zandbij
  Vosje
  Gewone geurgroefbij
  Rosse metselbij
Stengelloze sleutelbloem
  Gewone sachembij
Stinkende gouwe
  Gewone rozenzandbij
  Goudpootzandbij
  Grasbij
  Meidoornzandbij
  Viltvlekzandbij
  Witkopdwergzandbij
  Zwartbronzen zandbij
  Grijze rimpelrug
  Gewone geurgroefbij
  Langkopsmaragdgroefbij
  Zesvlekkige groefbij
  Rosse metselbij
Vingerhelmbloem
  Gehoornde metselbij
  Gewone sachembij
  Rosse metselbij
  Vosje
Wilde hyacint
  Roodpotige groefbij
Zevenblad
  Fluitenkruidbij
  Asbij
  Gewone dwergzandbij
  Goudpootzandbij
  Meidoornbij
  Roodgatje
  Viltvlekzandbij
  Witbaarzandbij
  Witkopdwergzandbij
  Zwartbronzen zandbij
  Gewone maskerbij
  Kleine tuinmaskerbij
  Poldermaskerbij
  Tuinmaskerbij
  Gewone maskerbij
  Glanzende groefbij
  Parkbronsgroefbij
  Roodpotige groefbij
  Slanke groefbij
 
   
Terug naar overzicht
Esssen-iepenbos
Legenda Beschrijving