Terug naar overzicht
Wilgenbriekstruweel
Legenda Beschrijving
Bomen
Appel
  Gewone dwergzandbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Parkbronsgroefbij T
  Roodpotige groefbij T
  Gewone franjegroefbij T
  Gewone geurgroefbij T
  Langkopsmaragdgroefbij T
  Gehoornde metselbij T
  Rosse metselbij TB
  Gewone sachembij TB
Boswilg
  Donkere wilgenzandbij  
  Grijze zandbij  
  Lichte wilgenzandbij  
  Roodbuikje  
  Roodscheenzandbij *  
  Vroege zandbij  
  Zwart-rosse zandbij  
  Asbij T
  Grasbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Vosje T
  Zwartbronzen zandbij T
  Grote zijdebij  
  Gehoornde metselbij TB
  Gewone sachembij TB
Wilde lijsterbes
  Roodgatje T
Heesters
Gelderse roos -
  Goudpootzandbij  
  Roodgatje  
  Vosje  
  Zwartbronzen zandbij  
Geoorde wilg -
  Donkere wilgenzandbij  
  Grijze zandbij  
  Roodbuikje  
  Roodscheen zandbij  
  Vroege zandbij  
  Zwart-rosse zandbij  
  Asbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Grote zijdebij  
Grauwe wilg
  Donkere wilgenzandbij  
  Grijze zandbij  
  Roodbuikje  
  Roodscheenzandbij  
  Vroege zandbij  
  Zwart-rosse zandbij  
  Asbij T
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Tweekleurige zandbij T
  Zwartbronzen zandbij T
  Grote zijdebij  
  Parkbronsgroefbij T
  Gewone franjegroefbij T
Kruipwilg -
  Grijze zandbij  
  Roodbuikje  
  Vroege zandbij  
  Zwart-rosse zandbij  
  Grijze rimpelrug T
  Roodgatje T
  Grote zijdebij  
  Roodpotige groefbij T
  Parkbronsgroefbij T
Laurierwilg -
  0.m. Grijze zandbij  
Sporkehout (Vuilboom) -
  Sporkehoutzandbij  
  Valse rozenzandbij  
Verfbrem
  Megachile willughbiella  
Wilde kamperfoelie -
Overblijvende/vaste planten
Grote kattenstaart T
X Kattenstaartbij #T
  Rietmaskerbij  
  Grote bladsnijder TB
  Tuinbladsnijder TB
  Bonte viltbij  
  Gewone slobkousbij T
  Gewone geurgroefbij T
Grote wederik T
  Bruine slobkousbij #
  Gewone slobkousbij #T
Koninginnenkruid T
  Breedbandgroefbij T
Moerasspirea T
Moerasrolklaver T
  Geelstaartklaverzandbij #
  Grasbij T
  Grote bladsnijder TB
  Grote wolbij TB
  Zilveren fluitje  
  Tuinbladsnijder TB
Tormentil T
  Brilmaskerbij  
  Gewone maskerbij TB
  Kleine tuinmaskerbij TB
  Kortsprietmaskerbij TB
  Tuinmaskerbij TB
  Weidemaskerbij TB
  Gewone dwergzandbij T
  Groefbijen  
Wateraardbei T
Watermunt T
  Gewone slobkousbij T
  Groefbijen  
  Grote bloedbij T
Tweejarige planten
Gewone engelwortel T*
  Gewone dwergzandbij T
  Viltvlekzandbij T
Kale jonker T*
  Rietmaskerbij  
  Zandbijen